dimarts, 26 de novembre de 2013

Problemes amb OSX Mavericks i VirtualBox

El problema rau que VirtualBox empra StartUp Items per arrencar processos de sistema de VirtualBox i aquesta opció ha estat deshabilitada a Mavericks.

Per sol·lucionar-ho de mentre VirtualBox treu una nova versió, caldrà executar des del terminal:

  sudo /Library/StartupItems/VirtualBox/VirtualBox restart

Val a dir que els StartUp Items estaven deprecated des de la 10.4, molt abans de la primera versió de VirtualBox per a Mac.

diumenge, 14 de juliol de 2013

waiting up to more 60 seconds for network configuration

Quan treballem amb màquines virutals dins un portàtil, tenir sempre la mateixa configuració de xarxa és molt complicat, així que sovint trobem aquest incòmode missatge

waiting up to more 60 seconds for network configuration

que fa etern (relativament, és clar) el procés d'IPL d'Ubuntu.

Podem modificar aquest temps d'espera a l'script: /etc/init/failsafe.conf I canviar els valors del paràmetre sleep per uns de menors.

dissabte, 15 de desembre de 2012

Error 0x80240036 en actualitzar Windows XP SP2 a SP3

Tothom sap que els canvis a les empreses costen molt d'aplicar, i escarmentades com estan, aguanten tot el que poden amb el semi-descontinuat Windows XP. If it ain't broke, don't fix it, que li diuen.

Doncs bé, si volem actualitzar Windows XP SP2 a SP3, el procés d'actualització peta amb l'error 0x80240036.

En aquesta URL podreu trobar el paquet SP3 de Windows XP per a descarregar fora del Windows Update.

http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=24

dimecres, 31 d’octubre de 2012

Runlevels in Red Hat Enterprise Linux


Table 9.1. Runlevels in Red Hat Enterprise Linux
RunlevelDescription
0Used to halt the system. This runlevel is reserved and cannot be changed.
1Used to run in a single-user mode. This runlevel is reserved and cannot be changed.
2Not used by default. You are free to define it yourself.
3Used to run in a full multi-user mode with a command line user interface.
4Not used by default. You are free to define it yourself.
5Used to run in a full multi-user mode with a graphical user interface.
6Used to reboot the system. This runlevel is reserved and cannot be changed.

dimecres, 24 d’octubre de 2012

PhalconPHP: A PHP Framework as an Extension

PhalconPHP is a web framework delivered as a C extension providing high performance and lower resource consumption.

Install it is easy if you have experience building PHP. There is a port for FreeBSD if you disagree compilations :)

In this post: Instal·lant una màquina blava - 4) PHP 5.4 you can view the apt-get install's mandatory to build PHP and other extensions.

The requirements are : sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc make

As explained in the README file: Follow these instructions to generate a binary extension for your platform: git clone git://github.com/phalcon/cphalcon.git cd cphalcon/build export CFLAGS="-O2 -fno-delete-null-pointer-checks" phpize --clean phpize ./configure --enable-phalcon make sudo make install Add extension to your php.ini extension=phalcon.so Finally restart the webserver

To test it, you can install an example app: INVO https://github.com/phalcon/invo cd /var/www git clone git://github.com/phalcon/invo.git cd invo echo 'CREATE DATABASE invo' | mysql -u root -p cat schemas/invo.sql | mysql -u root -p invo vi app/config/config.ini [database] host = localhost username = root password = ***** name = invo

Really fast! Are good news

dimarts, 2 d’octubre de 2012

PHP as universal communication language in business and production processes

Darrerament s'ha publicat un webminar a la secció IBM i de Zend sobre l'adopció de PHP com a llenguatge de propòsit general per a la gestió de negocis i producció.

Es tracta de la implementació d'un ERP escrit en PHP per a Aalberts Industries.

Resulta força interessant l'arquitectura desplegada per integrar l'ERP i el MES amb la producció, tot en PHP amb algunes crides RPG a codi legacy.

L'ERP s'executa sobre l'IBM i i el MES sobre una Debian. El MES requeria accés des de fora de la companyia i interconnexió amb tota la maquinaria de la fàbrica.

Les conclusions resulten força interessants:


• PHP is a universal platform independend programming language
• It’s fast and comprehensive
• Beside WEB programming it can be used for interfaces and processes
• Even real time data analysis is possible
• Zend Server provides the same environment on all platforms
• It’s easy to develop, to trace and to maintain
• It makes fun and provides fast success

Podeu veure aquesta presentació en aquest enllaç

http://static.zend.com/topics/GroupMT-PHP-20120919.pdf

dimarts, 4 de setembre de 2012

PHP versió 5.4.8-dev saltant-se la 5.4.7

Fa uns dies es va començar a desenvolupar en la versió 5.4.8 a la branca master del repositori git de php:Però ha sobtat que no s'hagi alliberat la versió 5.4.7 que si que ha estat tagejada al gitrepo el dia 29 d'agost.

La darrera notícia al web oficial de PHP és l'alliberament de la 5.4.6. Ves que no sigui de vacances que s'encarrega de les actualitzacions ;-)