dijous, 30 d’abril de 2009

Instal·lant Ubuntu Jaunty UNR a un Asus eeePC 901

Per a instal·lar Ubuntu Jaunty Ubuntu-Netbook-Remix en un Assus eeePC seguirem aquestes pases:

En una màquina diferent descarregarem la darrera imatge UNR.
Instal·larem l'usb-imagewriter.
Connectarem una clau USB d'1 GB i executarem el menú Aplicacions -> Accessoris -> Image Writer. Triem la imatge descarregada i el dispositiu USB que volem formatar.

A l'eeePC tancat, inserim l'USB preparat, pitgem el botó d'arrencada i premem F2 durant 3 segons fins que surti la configuració de la BIOS. A l'apartat Boot indiquem que el primer dispositiu sigui l'USB, desem i reiniciem.

Ens apareixerà la pantalla típica d'instal·lació d'Ubuntu, anem seguint les pases per omissió fins a l'apartat de discos que indiquem que ho volem fer manualment:
- sda:
4GB ext2 punt de muntatge /
800MB ext3 punt de muntatge /tmp
8MB swap
8MB swap
- sdb:
16GB ext3 punt de muntatge /home

Hem deixat el sda de 4GB com a ext2 pq en origen està així, investigarem quina és la raó, però suposem que eś per evitar desgast innecessari de discos sòlids.

finalitzem la instal·lació, rebotem, et voilà :-)

Ens demanarà que actualitzem els paquets d'idiomes i ja tindrem el nostre eeePC clar i català.

dijous, 23 d’abril de 2009

Alliberada versió 9.04 d'Ubuntu

Aquesta tarda s'ha alliberat la primera versió del 2009 d'Ubuntu, la Jaunty Jackalope, descarregable des d'aquesta plana.

Per omissió s'instal·la d'una manera molt senzilla, en 7 pases, des del menú que ens mostra quan arrenquem des del CD descarregat.

En menys de 10 minuts tindrem operativa la darrera versió d'Ubuntu, nosaltres ho hem fet a una màquina virtual en un VMWare Server que s'executa a una Ubuntu Server:

Algunes novetats que inclou:
Kernel 2.6.28.11 (amb Ext4 i millor gestió de memòria)
GNome 2.26 amb una gestió millorada dels escriptoris amb múltiples monitors.
OpenOffice 3.0
Arrencada del sistema molt ràpida
Nous Themes

Si supera els tests, aquesta versió serà la instal·lada als ordinadors del nou despatx, i de moment pinta força bé.

dilluns, 20 d’abril de 2009

Oracle comprarà SUN

En Toni Hermoso informa d'una notícia Bomba: Oracle comprarà SUN per 7.400 milions de dollars, uns 5.700 milions d'Euros (els USA empren el que s'anomena Short Scale per a quantificiar un bil·lió).

Pagaran 9,5 USD per acció, preu de cotització de SUN a l'agost del 2008, molt per sobre dels 6,5 actuals i el doble dels 4,75 que cotitzaven abans del 17 de març, data en que es van fer públics els rumors de que IBM volia comprar SUN per 7.000 milions d'USD. SUN va trobar insuficient l'oferta d'IBM i van trencar unes converses molt avançades el 6 d'abril.L'aposta d'IBM era força interessant per al món Open Source: Assegurava la seva aposta per Java com a llenguatge inter-plataforma de propòsit general i mantenia desenvolupament de MySQL, com demostra la creació de l'IBMSB2i Storage Engine per a MySQL de l'AS/400.

L'aposta d'Oracle potser va més enrutada en assegurar-se poder servir als seus clients sol·lucions integrades amb maquinari, de fet històricament Oracle i SUN havien anat del braçet.

Possiblement també controlar els gestors de bases de dades que suporten SAP i potser incorporar a Oracle algunes de les funcionalitats de MySQL i viceversa. Seria fantàstic la creació d'un Oci Storage Engine per a MySQL ;-)

dijous, 16 d’abril de 2009

Desinstal·lant antivirus a Windows

Un dels maldecaps més grossos que tenim a l'hora de canviar de marca d'antivirus (i alguns cops inclòs amb la mateixa marca) és que la desinstal·lació des del panell de control de Windows no sempre ho desistal·la del tot.

Seguint les instruccions de Kaspersky no hauriem de tenir problemes, ni que tinguem el Norton, un dels antivirus més complicats de desinstal·lar fins al punt de questionar-se si es tracta d'un virus de pagament que et protegeix d'altres virus i altres antivirus.

http://url.corretge.cat/rmvantivir

Relació de desinstal·ladors dels propis fabricants d'antivirus

Avast: here
Avira/AntiVir: here
Bitdefender: here
McAfee: here
MsOneCare: here
Norman: Here
Norton Security Scan: Here
Trend-micro: here
AVG: here, Kaspersky te el seu pròpi AVG remover.

dimecres, 15 d’abril de 2009

Instal·lant Nagios a Ubuntu Hardy

Per a instal·lar el monitoritzador de serveis i servidors nagios a una Ubuntu Hardy, farem el següent:
sudo apt-get install nagios2
De moment deixarem l'autorització bàsica creant un usuari nagiosadmin i guest:
sudo htpasswd -c /etc/nagios2/htpasswd.users nagiosadmin
sudo htpasswd /etc/nagios2/htpasswd.users guest

Definim un contacte on rebre els correus d'avís d'incidència

sudo vi /etc/nagios2/conf.d/contacts_nagios2.cfg

define contact{
contact_name alex
alias corretge
service_notification_period 24x7
host_notification_period 24x7
service_notification_options w,u,c,r
host_notification_options d,r
service_notification_commands notify-by-email
host_notification_commands host-notify-by-email
email alex@corretge.cat
}

define contactgroup{
contactgroup_name admins
alias Nagios Administrators
members root, alex
}

I afegim un host a monitoritzar a part del localhost i el router que ens configura per omissió copiant la configuració base del gateway:

sudo cp /etc/nagios2/conf.d/host-gateway_nagios2.cfg /etc/nagios2/conf.d/host-titani.cfg
sudo vi /etc/nagios2/conf.d/host-corretge-cat.cfg

define host {
host_name titani
alias titani Web Server
address 10.10.10.22
use generic-host
}

Afegim aquest host al grup d'HTTP Servers
sudo vi hostgroups_nagios2.cfg

# A list of your web servers
define hostgroup {
hostgroup_name http-servers
alias HTTP servers
members localhost,corretge.cat,titani
}


dissabte, 4 d’abril de 2009

Recerques a Google sobre AS/400, iSeries, i5 i Power6

La nefasta política de marketing d'IBM per a l'AS/400 canviant-li de nom cada quatre anys te la seva repercussió a InterNet, els usuaris quan cerquem continguts no sabem com fer-ho si per AS/400, iSeries, i5 o Power System o Power6.

Fent servir l'eina Google Insights podem veure com actua la població a l'hora de buscar informació sobre aquest sistema.


Observem que majoritariament s'empra el terme iSeries. A Corretgé.com també el feiem servir, però després del darrer canvi de nom, vam optar per emprar el clàssic AS/400. De fet a les estadístiques del Google Insights es detecta un repunt el darrer mes de les recerques per AS/400.

Google Insights mostra una comparativa entre mots cercats, sent 100 el cop que es va consultar més una de les paraules comparades. En base a aquesta dada, calcula la resta de proporcionalitats.

No hem fet la recerca per Power System, i si per Power6 doncs l'interpretava com un sistema d'alimentació elèctric :-)

divendres, 3 d’abril de 2009

Zend Framework MVC

Interessant presentació de la implementació del paradigma Model-Vista-Controlador amb el Zend Framework.


En aquest lloc trobareu una estructura bàsica de carpetes MVC.

Per a fer-lo anar cal tenir el mod_rewrite de l'Apache actiu
a2enmod rewrite

El servidor apache ha d'apuntar a la carpeta public.
DocumentRoot /var/www/vhosts/duomo/httpdocs/MVC/public

FF3 supera IE7 per primer cop a Europa

Llegim a Imàtica un article sobre les estadístiques d'StatCounter que revelen que per primer cop a Europa el Firefox 3 ha superat l'Internet Explorer 7.

Si bé és cert que la suma de versions d'exploradors per programa encara és favorable als de Microsoft, la tendència a generalitzar l'ús de navegadors que compleixin amb els estandards W3C és imparable.

Apunta Guillem Alsina que tal vegada el país més decisiu en aquesta particular contesa sigui Alemanya, tant per volum de població com per diferència d’usuaris de Firefox. En total, un 54,63% dels germànics aposten per la guineu de foc, mentre que només un 22,78% ho fa per l'IE 7.

dijous, 2 d’abril de 2009

Accedint a ORACLE amb Zend Framework

El Zend framework ens ho posa certament fàcil per a connectar amb una base de dades ORACLE.

La classe necessària i que hem d'incloure és la de les connexions OCI


require_once ('Zend/Db/Adapter/Pdo/Oci.php');

Creem un array on posarem totes les dades habituals de connnexió amb una base de dades


$arrayConnexio = array(
'host' => 'xx.xx.xx.xx',
'port' => 'xxxx',
'dbname' => 'SID_DE_LA_BBDD',
'username' =>'usuari',
'password' => 'password'
);


El host pot ser la seva adreça IP o bé el seu nom.
El port és el port de comunicació amb la BBDD (habitualment el 1521)

Ara només ens quedarà crear la instància de la classe i ...

$laConnexioBBDD = new Zend_Db_Adapter_Pdo_Oci($arrayConnexio);

ja ho tindrem !


A partir d'aquí la manera de treballar és l'habitual amb les connexions a base de dades:


$rowset = $laConnexioBBDD->fetchAll($laQuery);

Pot ser d'interès especificar amb quina codificació de caràcters volem treballar. Així no depenem de la instal·lada per defecte al servidor.

$arrayConnexio = array(
...
'charset' => 'utf8'
);