divendres, 29 d’abril de 2011

Released Zend Server 5.1 for IBM Power i

Zend is pleased to announce the availability of Zend Server for IBM i 5.1. This release includes significant improvements to performance and stability, as well as the following:
 • PHP 5.2 packages upgraded to 5.2.17
 • PHP 5.3 packages upgraded to 5.3.6
 • Zend Framework packages upgraded to 1.11.3
 • New Zend Server RESTful Web API
 • Native IBM i support for Oracle database drivers
 • New PHP Toolkit (beta)
 • Improvements to Zend Monitor
 • Improvements to Zend Job Queue
 • Security and other bug fixes

dimecres, 20 d’abril de 2011

Atorgant els permisos necessaris per a fer BackUp de MySQL

Si fem backup de dades MySQL amb mysqldump, necessitarem un usuari que pugui accedir a les dades únicament per a executar el backup. Els privilegis mínims que necessita són:


 • SELECT: permet la lectura dels registres.
 • LOCK TABLES: permet el bloqueig de taules, per tal de garantir la consistència de les dades guardades.
 • SHOW DATABASES: permet conèixer el directori de bases de dades existent.
 • SHOW VIEW: permet veure la definició de les vistes.
 • EXECUTE: permet executar stored procedures, necessaris per a SHOW FIELDS FROM de les vistes.
 • RELOAD: permet l'ús de FLUSH per a la neteja de la memòria cau (cache).


Així doncs, amb l'ordre GRANT crearem l'usuari de backup amb els permisos adhients:

GRANT SELECT, LOCK TABLES, SHOW DATABASES, SHOW VIEW, EXECUTE, RELOAD ON *.* to 'backup'@'host'
IDENTIFIED BY 'password';


El llistat complert de privilegis el trobarem a la documentació de MySQL.

dissabte, 16 d’abril de 2011

Com generar una contrasenya MySQL 4.1 des de PHP

A partir de la versió 4.1 de MySQL va canviar el mètode de creació de contrasenyes, la funció PASSWORD() retorna una cadena molt més gran i segura amb una encriptació unidireccional.

Si des de PHP volem generar una contrasenya validable des de MySQL ens dotarem d'aquest mètode:


/**
* Retornem una cadena entenedora per la funció PASSWORD()
* de MySQL
*
* @see http://php.net/manual/en/function.sha1.php
* @see http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/encryption-functions.html#function_password
* @param string $pwd
* @return string
*/
protected function mySqlPassword($pwd)
{
return "*" . strtoupper(sha1(sha1((string) $pwd,true)));
}

dilluns, 11 d’abril de 2011

Released eyeOS 2.4

Aquest migdia s'ha alliberat la versió 2.4 d'eyeOS, la darrera i més evolucionada versió d'eyeOS


El podeu provar a try.eyeos.org, no us oblideu d'afegir corretge a la vostra llista d'usuaris coneguts ;-)

eyeOS 2.4 - The most advanced Cloud Desktop :

dissabte, 2 d’abril de 2011

Instal·lant Zend Server Community Edition a Ubuntu Server desde paquets DEB

Seguint les instruccions de la documentació de Zend, instal·larem el Zend Server Community Edition a un Ubuntu Server 10.10 64 bits des del repositoris DEB de Zend.

Primer de tot, afegim el repositori de Zend a l'arxiu /etc/apt/sources.list:
## Repositori de Zend per a Zend Server Community Edition
deb http://repos.zend.com/zend-server/deb server non-free


Seguidament instal·lem la public key d'aquest repositori
wget http://repos.zend.com/zend.key -O- | sudo apt-key add -

I actualitzem el llistat de paquets
sudo apt-get update

I procedim a instal·lar els paquets:
sudo apt-get install zend-server-ce-php-5.3 php-5.3-extra-extensions-zend-server php-5.3-loader-zend-server zend-server-framework-dojo zend-server-framework-extras control-panel-zend-server

I accedim al Zend Server GUI pel port :10081/ZendServer del servidor on l'hem instal·lat:


Nota: Per a l'edició de la màscares de xarxa en format CIDR, seguim les instruccions del document CIDR Block Prefix.