dimecres, 15 d’octubre del 2008

Estratègia Blogger

Estratègia Blogger és un nou producte de Serveis Informàtics Corretgé.com creat com a extensió del producte d'Iniciació a InterNet per a Autònoms, PIMEs i Associacions Net Access.

Estratègia Blogger ofereix un canal de notícies i un bon aparador dels productes i serveis que oferten Freelance, Petites i Mitjanes Empreses i Entitats.

Resulta força atractiu per a empreses i entitats que no necessitin un web de funcionalitat complexa i molt personalitzada, com les generades amb el gestor de continguts Ubiquatis, doncs en emprar la infraestuctura de Google Blogger, no existeixen més costos de manteniment que els de Net Access, 35€ anuals amb registre de domini inclòs.

Les limitacions en la funcionalitat i el disseny són recompensades per la gran facilitat amb la que s'introdueixen continguts, la sindicació de continguts i la gran visibilitat en la indexació al cercador Google, en hostatjar-se en infraestructura d'aquest.

També es pot adoptar com a complement del lloc web d'empresa i emprar-lo com a repositori de notícies, esdeveniments o trucs i tècniques dels productes i serveis ofertats, permetent una comunicació bidireccional amb la clientela, en poder permetre la inserció de comentaris als nostres articles.

L'Estratègia Blogger de Serveis Informàtics Corretgé.com la podreu trobar a http://bloc.corretge.cat

Més informació sobre Estratègia Blogger aquí.