dimecres, 28 de novembre de 2007

Com deixar un log en el sistema desde PHP

L'actual model de programació, amb serveis distribuits i interactivitat AJAX, provoca que els programadors a cops perdem el fil del que està succeint en els nostres sistemes. El debug tradicional no funciona perquè l'script no s'està executant seguint un camí, ans que es criden serveis des del mateix servidor.

Una manera elegant de deixar constància del que està fent el nostre script és emprar el log del sistema amb la comanda syslog de PHP.

En primer lloc crearem un nou local de syslog que destinarem a les aplicacions PHP. Seguint les instruccions d'aquest enllaç a l'apartat Creant un nou local de syslog afegirem a /etc/syslog.conf

# 3 PHP
#
local3.* /var/log/crt.php.log


I llavors a tots els scripts que volguem que deixin anotacions farem:
define_syslog_variables();
openlog(__CLASS__ . "::". __FUNCTION__, LOG_PERROR , LOG_LOCAL3);
syslog(LOG_DEBUG, " línia:: " . __LINE__ . " --- test " . $test);
closelog();

sent $test la variable que volem controlar.

Trobarem a /var/log/crt.php.log les anotacions dels nostres scripts.

Més informació: syslog()

dimarts, 27 de novembre de 2007

Google Docs en senzill

En aquest clip observareu una explicació planera de les possibilitats de Google Docs.

Tots els clients que contracten el producte Net Access disposen d'aquestes opcions accedint a http://docs.elseudomini.cat

Net Access

Iniciació a InterNet per a Autònoms, PIMEs i Associacions.
Faci's un lloc a InterNet i no es preocupi de rés, nosaltres li ho gestionem tot:

- Registre de domini propi. (.cat consultar preus)
- Correu tipus GMail (4GB i mínim SPAM) amb domini propi. Correu Web o Client Thunderbird, Outlook, etc...
- Gestiona llistes de distribució de correu.
- Plana web estàtica.
- Redireccionament a bloc.
- Agenda i Documents compartits només per membres del domini.
- Centre de control Google.

Faci que la seva relació amb els seus clients, proveïdors i/o associats a la xarxa no sigui traumàtica.

Tarifes:
50EUR Instal·lació i posta en marxa.
35EUR anuals.

Dominis .cat tenen un cost afegit de 75EUR el primer any i 40EUR les renovacions.

Si es vol adquirir el Google Hosted Premium (25GB de correu i disponibilitat absoluta i garantida) el cost és de 55EUR anual per compte de correu.

La imatge/logo a mostrar en el gestor de correu i calendari ha de guardar una relació 143x59 pixels. Si voleu que us dissenyem el logotip, consulteu pressupost.

Fòrum per a clients.

Sol·liciteu més informació sense compromís a:
info@corretge.com

La missatgeria de Corretgé.com empra aquest servei.

La millor garantia d'un producte: que el proveïdor la faci servir.

Recollit el testimoni de Laboratori Google

El bloc Laboratori Google ha traspasat el testimoni de comentar notícies referents a Google a aquest nou bloc de Corretgé.com.

Es manté encara el lloc laboratori Google a modus de consulta d'històric i com a mostra de les possibilitats d'adaptació dels temes de Blogger, amb el que va desenvolupar Corretgé.com per a ells.

Posicionament Google

Servei de posicionament de planes al cercador Google.

Troba que el seu web no surt a Google?

Serveis Informàtics Corretgé.com li fa un estudi del seu web actual, i li diu quines accions s'han de fer per a poder posicionar-se millor en Google en funció d'una sèrie de paraules clau.

El posicionament a Google no s'aconsegueix per registre o pagant a Google, per això ja existeix el producte AdWords de Google.

Per aconseguir un posicionament Google com cal, el lloc web ha d'estar el més preparat possible per al robot indexador de Google.

Sol·liciteu més informació sense compromís a:
info@corretge.com

Forrester Research prediu un canvi en l'equilibri de poder dels sistemes operatius desktop

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) - No de forma immediata, però Linux està generant cada dia més expectatives entre els responsables TIC de les empreses com a substitució del Windows, el que segons la consultora farà que comencin a canviar les tornes en algun moment.

Diversos rotatius en línia es fan ressò aquests dies dels resultats d'un estudi de Forrester Research la conclusió del qual és ben clara: Linux està generant més interès que mai per al desktop, el que es traduirà a mitjà termini en instal·lacions fetes efectives i l'augment de la quota de mercat del sistema operatiu del pingüí en detriment del Windows de Microsoft.

Segons les prediccions de Forrester, les empreses productores de distribucions de GNU/Linux per al món empresarial (cas de Red Hat i Novell com a més significatives) seguiran polint els seus productes i convertint-los en una opció plausible sobre Windows per a les empreses.

El mèrit d'aquest moviment que es preveu per als propers anys no recau només en el propi Linux, si no que una part important és també de Windows Vista -tot i que en aquest cas més aviat és culpa que no pas mèrit-, ja que els costos d'implementació de la nova versió del sistema juntament amb les incompatibilitats que presenta per executar sobre ell diverses aplicacions, estan cansant als responsables tecnològics de les diverses empreses sondejades.

De moment, el que hi ha sobre Linux és simplement interès, ja sigui en conèixer informació o en provar-lo, i encara que aquest interès no s'ha arribat a traduir de moment en migracions massives cap a aquest sistema operatiu, no només no és descartable si no ben plausible, que d'aquí a uns mesos les empreses comencin a donar el pas definitiu.

L'estudi ha estat dut a terme sobre una mostra representativa d'uns 1.000 departaments TIC d'empreses nord-americanes i europees de totes les dimensions. D'aquests, la meitat afirmen tenir plans d'implantació de Windows Vista, encara que només el 7% els té per abans de final d'any i el 17% per a 2009. de moment, només el 2% de les empreses estudiades ha incorporat el nou sistema operatiu de Microsoft a la seva operativa diària, el que constitueix una penetració en el mercat corporatiu molt lenta.

Una altra dada significativa que aporta l'estudi és que un 9% de les companyies estudiades encara usa Windows 2000 en un nombre important de les seves màquines, un sistema operatiu que degut a la ràpida evolució de la computació es pot començar a considerar com a obsolet, tot i que segons l'opinió de la majoria d'experts encara aguanta bé el temps i és prou estable i robust. No obstant, problemes de seguretat propis de la dinàmica de suport tècnic de Microsoft fan desaconsellable (també segons moltes de les mateixes veus que l'alaben) el seu ús en sistemes de producció.

Malgrat tot, i a despit de tots els estudis que es puguin dur a terme, la realitat del món de la informàtica és tan complexa i evoluciona de tal forma que resulta impossible realitzar prediccions exactes per a un espai llarg de temps.

Més informació:

Extracte de l'estudi de Forrester research
http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,41408,00.html

Article d'eWeek comentant els resultats de l'estudi
http://www.eweek.com/article2/0%2C1895%2C2217087%2C00.asp

diumenge, 25 de novembre de 2007

Com fer log d'apt-get

Una manera de saber els paquets que hem instal·lat durant la vida d'un sistema és logejar apt-get, al ser aquesta comanda la via més pràctica d'instal·lar i actualitzar aplicacions en un sistema. És recomabable fer aquesta acció el primer cop que instal·lem un sistema, i així guardar tota la història al log. Per aconseguir un log d'apt-get seguirem aquestses pases:

Creant un nou local de syslog

Afegirem un nou aplicatiu que syslog captura editant /etc/syslog.conf
# 4 - apt-get
#
local4.* /var/log/crt.apt-get.log

I reiniciarem el dimoni dels logs
/etc/init.d/sysklogd restart

Creant un nou procès per a apt-get

Crearem un arxiu anomenat 01syslog a /etc/apt-get/apt-conf.d/ amb aquest contingut:
DPkg::Pre-Install-Pkgs {"/usr/local/bin/syslog-apt-get ";};

Nota: per a ubuntu 6.06 el trobareu a /etc/apt/apt-conf.d/

Fem Pre-Install pq segons expliquen en aquesta FAQ és qui du el nom del paquet.

Crearem un script /usr/local/bin/syslog-apt-get amb aquest contingut
#!/bin/bash
while read paket;
do logger -p local4.info ${paket#/var/cache/apt/archives/};
done


I fem que sigui executable
chmod gu+x /usr/local/bin/syslog-apt-get

I ja està operatiu, sempre més que afem apt-get install el que sigui, tindrem el log a /var/log/crt.apt-get.log per exemple, al fer
apt-get install build-essential

obtindrem:
Nov 25 12:11:11 rehman logger: libc6_2.3.6-0ubuntu20.5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: libc6-i686_2.3.6-0ubuntu20.5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: binutils_2.16.1cvs20060117-1ubuntu2.1_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: linux-kernel-headers_2.6.11.2-0ubuntu18_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: libc6-dev_2.3.6-0ubuntu20.5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: cpp-4.0_4.0.3-1ubuntu5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: cpp_4%3a4.0.3-1_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: gcc-4.0_4.0.3-1ubuntu5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: gcc_4%3a4.0.3-1_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: libstdc++6-4.0-dev_4.0.3-1ubuntu5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: g++-4.0_4.0.3-1ubuntu5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: g++_4%3a4.0.3-1_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: make_3.80+3.81.b4-1_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: dpkg-dev_1.13.11ubuntu7_all.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: build-essential_11.1_i386.deb

dilluns, 12 de novembre de 2007

Serveis Informàtics Corretgé.com SLU

Carrer de la Font, 2
(Plaça Major)
17142 - Verges
Tel: +34 972 780 422
Mòbil: (34) 669-8692-64
Skype: corretge_com
mail: info@corretge.cat
news: http://bloc.corretge.cat/


Serveis Informàtics Corretgé.com és una companyia creada per a innovar en el món de les ja no tant noves tecnologies.

Ens podeu trobar a la Plaça Major de Verges al Baix Empordà.

El lema inscrit en el pla d'empresa ja va ser:
La revolució constant de les
Tecnologies de la Informació
aplicades al món de l'empresa en
particular i a la societat en general,
ens demostra que l'àmbit de negoci
s'expandeix infinitament: Tot està per
fer i tot és possible.


Aquesta filosofia permet fer de Corretgé.com una empresa competitiva i compromesa alhora. Compaginem la feina en plataformes consolidades, investiguem i participem en nous sistemes.

La satisfacció dels nostres clients és el millor aval que podria tenir aquesta manera de fer.

Registre Mercantil Girona: Serveis Informàtics CORRETGÉ.COM SLU CIF: B-17803586 Tom: 2130 - Llibre: 0 - Foli: 190 - Full: GI-35644