dijous, 29 de maig del 2008

Convertint arxius EBCDIC a ASCII

La codificació dels arxius a l'AS/400 és l'EBCDIC, codificació adaptada per IBM de les targetes perforades allà els anys 1960.

Quan ens descarreguem un arxiu enzipat amb jar de la ifs, per exemple, el contingut dels seus membres són en aquest format.

Per a convertir un arxiu EBCDIC a ASCII només caldrà emprar la instrucció dd:
dd -if=TSTEBCDIC.MBR -of=TSTASCII.MBR conv=ascii
I amb aquesta senzilla instrucció aconseguirem la conversió.

Per a fer la conversió d'ASCII a EBCDIC farem:
dd -if=TSTASCII.MBR -of=TSTEBCDIC.MBR conv=ebcdic

A continuació la taula de conversió d'ASCII a EBCDIC emprada per dd:

dimecres, 21 de maig del 2008

Sol·lucionant Hi ha un script que no respon

Amb la generalització d'aplicacions que emprin la filosofia AJAX, cada cop es carrega més la part del client amb lògica de programació. Quan el temps de procés és bastant significatiu, el Firefox mostra una alarma que ens permetria aturar un blucle infinit que ens consumís tots els recursos del sistema. L'alarma en qüestió diu:
Avís: hi ha un script que no respon
Un script d'aquesta pàgina està ocupat, o pot haver deixat de responde. Podeu aturar-lo, obrir-lo en el depurador, o deixar que continuï.

Si tenim confiança en el proveïdor de l'script, i sabem que no estem executant codi maliciós, indicarem que continui l'execucció i tot tornarà a la normalitat.

Si aquest avís resulta molest, podem canviar la configuració del Firefox per a que permeti estar-se més temps executant JavaScript.

A la barra de navegació introduïrem
about:config
i accedirem a la configuració del Firefox o del seu germà per a Ubuntu el Swiftweasel.

Cercarem la preferència
dom.max_script_run_time
al camp filtre i l'ampliarem a 30 pitjant el botó de la dreta i el menú Modificar.

dimarts, 6 de maig del 2008

Instal·lant VMWare Server a Ubuntu 7.10

El lider del sector de la virtualització, VMWare ja fa temps que va alliberar gratuïtament la versió Server per a l'execucció de màquines virtuals. Amb aquesta petita how-to explicarem els procediments a realitzar per a la seva instal·lació en un Ubuntu Desktop 7.10.

Prepararem la màquina amb xinetd i els headers del kernel de la versió que tenim actualment. Cada cop que canviem de kernel, ho reinstal·larem i executarem l'script d'adaptació de VMWare.
apt-get install xinetd
apt-get install linux-headers-`uname -r`

És possible que sigui necessari també les build-essential, però aquest paquet és recomenable tenir-ho instal·lat de principi.

Per a Ubuntu Hardy 8.04 seguir aquestes instruccions.

Obtindrem del web oficial VMWare el número de sèrie a emprar i el paquet pròpiament VMware Server for Linux. TAR Binary.

Certifiquem que el que ens hem descarregat és el que ens ofereix la plana de VMWare amb el md5sum dins la carpeta on ens hem descarregat l'arxiu:
md5sum VMware-server-1.0.5-80187.tar.gz
161dcbe5af9bbd9834a86bf7c599903e VMware-server-1.0.5-80187.tar.gz


Prodecim a descomprimir l'arxiu
tar -vxzf VMware-server-1.0.5-80187.tar.gz

Accedim a la carpeta que ens ha creat i executem la instal·lació deixant totes les opcions per defecte. Al final ens demanarà el número de sèrie que ens han donat al registrar-nos:
cd vmware-server-distrib/
./vmware-install.pl


Per arrencar el VMWare Server, anirem al menú Aplicacions / Eines del sistema / VMWare Server Console i indicarem que volem connectar a localhost, i ja podrem crear les màquines de proves que necessitem.