dijous, 31 de desembre de 2009

Save MySQL!

Michael Widenius, fundador i primerenc desenvolupador de MySQL ens informa de que s'ha creat una campanya per a salvar la llicència GPL del MySQL.

La compra de SUN per Oracle, pot fer perillar el desenvolupament del MySQL, pedra angular de la InterNet que coneixem avui en dia.

La majoria d'aplicacions a InterNet còrren en un clàssic LAMP: Linux, Apache, MySQL i PHP, i un canvi en el model de llicència de MySQL seria catastròfic per al desenvolupament de la xarxa, doncs el fet de poder tenir un entorn de programació totalment OpenSource aporta un munt d'aplicacions al consum de la xarxa de xarxes.

És important donar suport a aquesta petició abans del 4 de gener del 2010:


dimecres, 30 de desembre de 2009

Google SideWiki

A principis de desembre d'enguany Google ha creat el plugin SideWiki per a Google Chrome, funcional també en el Chromium, la versió per a Linux del navegador de Google.

La SideWiki és una eina que permet contribuir informació d'ajuda a qualsevol plana web d'InterNet.A més de poder fer anotacions per a una plana web o una part de la plana web, podem llegir les anotacions que altres persones han realitzat en el Google SideWiki, i propagar aquests comentaris en blocs Blogger i altres xarxes socials com Facebook, twitter i perfils Google.

dissabte, 12 de desembre de 2009

Importar dades CSV a MySQL

Per a importar un arxiu de dades separades per comes (CSV) a una taula MySQL, emprarem la instrucció LOAD DATA INFILE:

load data local infile 'categories.csv'
into table categories
fields terminated by ','
enclosed by '"'
lines terminated by "\n"
(catCodi, catDesc);


Tots els fulls de càlcul permeten la exportació a CSV, pel que amb aquesta senzilla instrucció podrem importar ràpidament dades a MySQL.

dimecres, 2 de desembre de 2009

VirtualBox 3.1 en català

SoftCatalà ha alliberat la traducció al català de la darrera versió del VirtualBox a l'endemà de de sortir la versió ianki.

El Sun xVM VirtualBox (també conegut simplement com a VirtualBox) és un programa que permet la virtualització de sistemes operatius. Per virtualització de sistema operatiu s'entén la instal·lació d'un sistema operatiu dins d'un altre emulant un maquinari virtual. D'aquest manera podem, per exemple, tenir un Windows on treballem normalment (sistema amfitrió) i instal·lar un Linux virtual (sistema hoste) com si fos una aplicació més, tot i que el rendiment no és el mateix que si instal·lessim directament el Linux.

El VirtualBox es pot instal·lar sobre Windows, Linux, Mac OS X, OS/2 Warp, i Solaris. Com a sistemes hostes permet Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD, OS/2 Warp, i Solaris.

La versió que us oferim n'és la gratuïta per a un ús personal i d'avaluació. Per a entorns empresarials cal pagar una llicència o descarregar-se la versió lliure. Per a més informació i descàrrega en tots els sistemes operatius visiteu el seu lloc web.