dilluns, 24 de març del 2008

Alliberada la versió 1.1.2 d'UniConvertor

Avui ha estat alliberada la versió 1.1.2 de la fantàstica eina UniConvertor

uniconv --help

UniConvertor 1.1.2

USAGE: uniconv [INPUT FILE] [OUTPUT FILE]

Converts one vector graphics format to another using sK1 engine.
sK1 Team (http://sk1project.org), copyright (C) 2007,2008 by Igor E. Novikov

Allowed input formats:
AI - Adobe Illustrator files (postscript based)
CDR - CorelDRAW Graphics files (7-X3,X4 versions)
CDT - CorelDRAW templates files (7-X3 versions)
CCX - Corel Compressed Exchange files
CMX - Corel Presentation Exchange files (CMX1 format)
SVG - Scalable Vector Graphics files
FIG - XFig files
CGM - Computer Graphics Metafile files
AFF - Draw files
WMF - Windows Metafile files
SK - Sketch/Skencil files
SK1 - sK1 vector graphics files

Allowed output formats:
AI - Adobe Illustrator files (postscript based)
SVG - Scalable Vector Graphics files
CGM - Computer Graphics Metafile files
WMF - Windows Metafile files
SK - Sketch/Skencil files
SK1 - sK1 vector graphics files

Example: uniconv drawing.cdr drawing.svg


Aquesta eina permet la conversió d'arxius en formats propietaris a l'standard obert SVG.

Encara no funciona amb el 100% dels arxius CorelDraw, però resulta interesant veure com evoluciona i poser recuperar feina feta antigament amb programari propietari.

dijous, 13 de març del 2008

iSociety

Material de campanya de la iSociety, moda Geek per a l'i5 ;-)
System Army
Generation
Peace to All Systems
Slave to the System
iSociety Unity
iSociety Workers
iSociety Torch
I Want Truth
iSociety Logo (red i)
iSociety Logo
iSociety (text)
i want an i (red i)
i want an i (black)
i heart i (red i)
i heart i (black)
iku
iku
an unrhymed alliterative verse form of
System i origin having three phrases
(stanzas) containing an "i want / i don't
want" phrase, "i want control", and "i
want an i" respectively; see haiku
i dig drags
ban ctrl alt del
ban complexity
ban stress
ban overnights
ban patch Tuesdays
ban server room sleepovers

dijous, 6 de març del 2008

Problemes de comunicació a IBM

IBM ha enviat avui un correu per a confirmar si voleu continuer rebent la IBM Software Newsletter.

És una bona manera d'optimitzar els recursos dels servidors i la paciència dels clients.

El problema però és que al pitjar per a renovar la subscripció, el servidor encarregat d'aquesta funció casca:
500 Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, cwesupport@ca.ibm.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


I el problema de comunicació és doble, doncs si s'envia un correu a l'administrador del servidor, com indica el mateix missatge ens trobem que
User cwesupport (cwesupport@ca.ibm.com) not listed in Domino Directory
veient com les molèsties de reportar un error no han servit de rés.

Les retallades pressupostàries sempre acaben pentant per algun lloc, i la qualitat acostuma a ser el primer que es resenteix.