dissabte, 15 de desembre de 2012

Error 0x80240036 en actualitzar Windows XP SP2 a SP3

Tothom sap que els canvis a les empreses costen molt d'aplicar, i escarmentades com estan, aguanten tot el que poden amb el semi-descontinuat Windows XP. If it ain't broke, don't fix it, que li diuen.

Doncs bé, si volem actualitzar Windows XP SP2 a SP3, el procés d'actualització peta amb l'error 0x80240036.

En aquesta URL podreu trobar el paquet SP3 de Windows XP per a descarregar fora del Windows Update.

http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=24

dimecres, 31 d’octubre de 2012

Runlevels in Red Hat Enterprise Linux


Table 9.1. Runlevels in Red Hat Enterprise Linux
RunlevelDescription
0Used to halt the system. This runlevel is reserved and cannot be changed.
1Used to run in a single-user mode. This runlevel is reserved and cannot be changed.
2Not used by default. You are free to define it yourself.
3Used to run in a full multi-user mode with a command line user interface.
4Not used by default. You are free to define it yourself.
5Used to run in a full multi-user mode with a graphical user interface.
6Used to reboot the system. This runlevel is reserved and cannot be changed.

dimecres, 24 d’octubre de 2012

PhalconPHP: A PHP Framework as an Extension

PhalconPHP is a web framework delivered as a C extension providing high performance and lower resource consumption.

Install it is easy if you have experience building PHP. There is a port for FreeBSD if you disagree compilations :)

In this post: Instal·lant una màquina blava - 4) PHP 5.4 you can view the apt-get install's mandatory to build PHP and other extensions.

The requirements are : sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc make

As explained in the README file: Follow these instructions to generate a binary extension for your platform: git clone git://github.com/phalcon/cphalcon.git cd cphalcon/build export CFLAGS="-O2 -fno-delete-null-pointer-checks" phpize --clean phpize ./configure --enable-phalcon make sudo make install Add extension to your php.ini extension=phalcon.so Finally restart the webserver

To test it, you can install an example app: INVO https://github.com/phalcon/invo cd /var/www git clone git://github.com/phalcon/invo.git cd invo echo 'CREATE DATABASE invo' | mysql -u root -p cat schemas/invo.sql | mysql -u root -p invo vi app/config/config.ini [database] host = localhost username = root password = ***** name = invo

Really fast! Are good news

dimarts, 2 d’octubre de 2012

PHP as universal communication language in business and production processes

Darrerament s'ha publicat un webminar a la secció IBM i de Zend sobre l'adopció de PHP com a llenguatge de propòsit general per a la gestió de negocis i producció.

Es tracta de la implementació d'un ERP escrit en PHP per a Aalberts Industries.

Resulta força interessant l'arquitectura desplegada per integrar l'ERP i el MES amb la producció, tot en PHP amb algunes crides RPG a codi legacy.

L'ERP s'executa sobre l'IBM i i el MES sobre una Debian. El MES requeria accés des de fora de la companyia i interconnexió amb tota la maquinaria de la fàbrica.

Les conclusions resulten força interessants:


• PHP is a universal platform independend programming language
• It’s fast and comprehensive
• Beside WEB programming it can be used for interfaces and processes
• Even real time data analysis is possible
• Zend Server provides the same environment on all platforms
• It’s easy to develop, to trace and to maintain
• It makes fun and provides fast success

Podeu veure aquesta presentació en aquest enllaç

http://static.zend.com/topics/GroupMT-PHP-20120919.pdf

dimarts, 4 de setembre de 2012

PHP versió 5.4.8-dev saltant-se la 5.4.7

Fa uns dies es va començar a desenvolupar en la versió 5.4.8 a la branca master del repositori git de php:Però ha sobtat que no s'hagi alliberat la versió 5.4.7 que si que ha estat tagejada al gitrepo el dia 29 d'agost.

La darrera notícia al web oficial de PHP és l'alliberament de la 5.4.6. Ves que no sigui de vacances que s'encarrega de les actualitzacions ;-)

dimarts, 31 de juliol de 2012

Google Fiber: The Next Chapter of the Internet

The next chapter of the Internet starts here.Google Fiber starts with Internet speeds 100 times faster than what most Americans have today. In this video, we see the evolution of the Internet represented in three different stages. It started with Dial-Up, grew with Broadband -- and with Google Fiber, the possibilities are endless. Pre-register now at http://www.google.com/fiber ... if you live in Kansas City, Kansas or Kansas City, Missouri :)

dilluns, 23 de juliol de 2012

Mac keyboard shortcuts for Google Chrome

Developer Tools

⌥-⌘-IOpens Developer Tools.
⌥-⌘-JOpens Developers Tools and bring focus to the Console.
⌥-⌘-CToggle Inspect Element mode.

Tab and window shortcuts

⌘-NOpens a new window.
⌘-TOpens a new tab.
⌘--NOpens a new window in incognito mode.
Press ⌘-O, then select file.Opens a file from your computer in Google Chrome.
Press and click a link. Or click a link with your middle mouse button (or mousewheel).Opens the link in a new tab in the background .
Press ⌘- and click a link. Or press and click a link with your middle mouse button (or mousewheel).Opens the link in a new tab and switches to the newly opened tab.
Press and click a link.Opens the link in a new window.
⌘--TReopens the last tab you've closed. Google Chrome remembers the last 10 tabs you've closed.
Drag a tab out of the tab strip.Opens the tab in a new window.
Drag a tab out of the tab strip and into an existing window.Opens the tab in the existing window.
Press ⌘- and the right arrow together.Switches to the next tab.
Press ⌘- and the left arrow together.Switches to the previous tab.
⌘-WCloses the current tab or pop-up.
⌘--WCloses the current window.
Click and hold either the Back or Forward arrow in the browser toolbar.Displays your browsing history in the tab.
Press or ⌘-[Goes to the previous page in your browsing history for the tab.
Press - or ⌘-]Goes to the next page in your browsing history for the tab.
Press while clicking the + button in the top left corner of the window.Maximizes the window.
⌘-MMinimizes the window.
⌘-HHides Google Chrome.
⌘-⌥-HHides all other windows.
⌘-QCloses Google Chrome.

Google Chrome feature shortcuts

⌘--BToggles the bookmarks bar on and off.
⌘-⌥-BOpens the bookmark manager.
⌘-,Opens the Preferences dialog.
⌘-YOpens the History page.
⌘--JOpens the Downloads page.
⌘--Opens the Clear Browsing Data dialog.
⌘--MSwitch between multiple users.

Address bar shortcuts

Use the following shortcuts in the address bar:

Type a search term, then press .Performs a search using your default search engine.
Type a search engine keyword, press Space, type a search term, and press .Performs a search using the search engine associated with the keyword.
Begin typing a search engine URL, press when prompted, type a search term, and press .Performs a search using the search engine associated with the URL.
Type a URL, then press ⌘-.Opens the URL in a new background tab.
⌘-LHighlights the URL.
⌘-⌥-FPlaces a '?' in the address bar. Type a search term after the question mark to perform a search using your default search engine.
Press and the left arrow together.Moves your cursor to the preceding key term in the address bar
Press and the right arrow together.Moves your cursor to the next key term in the address bar
Press - and the left arrow together.Highlights the preceding key term in the address bar
Press - and the right arrow together.Highlights the next key term in the address bar
⌘-Deletes the key term that precedes your cursor in the address bar
Select an entry in the address bar drop-down menu with your keyboard arrows, then press-Fn-.Deletes the entry from your browsing history, if possible.
Press Page Up or Page Down in the addess bar menu.Selects the previous or next entry in the menu.

Webpage shortcuts

⌘-PPrints your current page.
⌘--POpens the Page Setup dialog.
⌘-SSaves your current page.
⌘--IEmails your current page.
⌘-RReloads your current page.
⌘-,Stops loading of your current page.
⌘-FOpens the find bar.
⌘-GFinds the next match for your input in the find bar.
⌘--G or -Finds the previous match for your input in the find bar.
⌘-EUses selection for find
⌘-JJumps to selection
⌘-⌥-IOpens Developer Tools.
⌘-⌥-JOpens the JavaScript Console.
⌘-⌥-UOpens the source of your current page.
Press and click a link.Downloads the target of the link.
Drag a link to the bookmarks bar.Saves the link as a bookmark.
⌘-DSaves your current webpage as a bookmark.
⌘--DSaves all open tabs as bookmarks in a new folder.
⌘--FOpens your page in full-screen mode. Press ⌘--Fagain to exit full-screen.
⌘-+Enlarges everything on the page.
⌘ and -Makes everything on the page smaller.
⌘-0Returns everything on the page to normal size.
⌘--HOpens your home page in your current tab.
Space barScrolls down the web page.
⌘-⌥-FSearches the web.

Text shortcuts

⌘-CCopies highlighted content to the clipboard.
⌘-⌥-CCopies the URL of the page you're viewing to the clipboard.
⌘-VPastes content from the clipboard.
⌘--⌥-VPastes content without source formatting.
⌘-X or -Deletes the highlighted content and copies it to the clipboard.
⌘-ZReverts your last action.
⌘--ZRepeats your last action.
⌘-XDeletes highlighted content and saves it to your clipboard (cut).
⌘-ASelects all the text on your current page.
⌘-:Opens the Spelling and Grammar dialog.
⌘-;Checks your current page for spelling and grammar

divendres, 15 de juny de 2012

Installing task warrior in Ubuntu

Taskwarrior is a command-line todo list manager.

In a world with a lot of virtualized and remotes servers, we need a Post-It alternative ;-)

To install Task Warrior, execute:

sudo add-apt-repository ppa:ultrafredde/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install task


Quick steps in task:

List tasks
task

Add a task
task add "task to do"

Add a note to a task
task #n annotate "a note"

Done a task
task #n done

There are a lot of commands, you can found them at task warrior wiki


Example:


task
[task next]

ID Project Pri Due A Age Urgency Description
2 4m 0.9 Instal·lar OrientDB
6/15/2012 http://www.orientdb.org
6/15/2012 PHP connector https://github.com/congow/Orient
1 5m 0.8 Instal·lar doophp
6/15/2012 http://doophp.com/

2 tasksThere are plans to release a task warrior server, interesting.

dijous, 14 de juny de 2012

Quick steps with postgres for MySQL admins

Connect (really we are login with postgres user):
su - postgres

show databases:
psql -l
or after connect without a database selected
\l

Connect to database:
psql [database] [username]

Show tables:
\d

Describe table:
\d+ table

Show rows per table:
SELECT schemaname,relname,n_live_tup
FROM pg_stat_user_tables
ORDER BY n_live_tup DESC;


Quit:
\q

dimecres, 8 de febrer de 2012

sudoer warning message in Red Hat 6.2

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.


World-Wide-Web Spiderman Quotes ;-)

dimecres, 18 de gener de 2012

Els desenvolupadors d'IBM i, incondicionals d'IBM

A l'enquesta el·laborada per Zend el novembre del 2011 a 3.335 desenvolupadors de PHP, que podeu trobar a aquest enllaç:

http://venturebeat.com/2012/01/11/what-developers-will-be-doing-learning-listening-to-in-2012-survey-results/

Developer Pulse (PDF)

Observem que un 3% dels enquestats respon que durant el 2012 emprarà regularment RPG, el llenguatge de programació per excel·lència del sistema IBM i (AS/400).Coincideix en número amb el percentatge de desenvolupadors que indiquen que el 2012 faran servir la cloud pública d'IBM, la recent IBM Smart Cloud.Era previsible, els desenvolupadors d'IBM i som poquets, però incodicionals d'IBM :)

dimarts, 17 de gener de 2012

PHP vs Ruby vs Python [infographic]

A udemy (actualment estan fent canvis en el seu servidor i es trenquen tots els enllaços) han fet un inforgraphic força interessant que compara PHP, Ruby i Python en quant a acceptació, ofertes laborals, corva d'aprenentatge, etc...

Si sou desenvolupadors PHP, no oblideu de posar 'PHP Developer' en alguna banda del vostre perfil LinkedIn, i així comptar a les estadístiques. Una dada: a 15 de desembre del 2.011, segons udemy, hi havia 18.950 perfils LinkedIn a la cerca 'PHP Developer', a dia d'avui 229.597!


dimarts, 3 de gener de 2012

Incredible Things That Happen Every 60 Seconds On The Internet

In a single minute there are over 695,000 status updates on Facebook. That's just one example of the mind boggling scale of online activity.

The following infographics show a bunch of other incredible things that happen in 60 seconds (via Barry Ritholtz).Read more: http://www.businessinsider.com/incredible-things-that-happen-every-60-seconds-on-the-internet-2011-12#ixzz1iOTof7Qj