divendres, 19 de febrer del 2010

Solució definitiva als problemes d'incompatibilitat d'Internet Explorer

Les continues promeses de que el Microsoft Internet Explorer compliria amb els standards web definits pel World Wide Web Consortium mai acaben de ser del tot certes, sempre ens trobem amb 'cosetes' que implica un munt d'hores de desenvolupament afegides.

La campanya per a la jublicació de l'IE6, va funcionant, però és del tot insuficient.

Google ens ofereix un altre cop una eina que ens farà més competitius en els nostres desenvolupaments web: el Google Chrome Frame for Internet Explorer.
El giny de Google consisteix en substituir el motor de renderitzat de l'Internet Explorer, el Trident, pel motor de renderitzat de Google Chrome, el WebKit, més ràpid i curós amb els standards web.

Per tal de que les nostres planes es visualitzin amb el motor de renderitzat i JavaScript del Google Chrome Frame, cal indicar aquest senzill META a la capçalera de la plana:

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1" />

També podem oferir als nostres visitants que encara no tenen el Google Chrome Frame instal·lat, l'opció de fer-ho afegint aquestes instruccions, tal i com s'indica al lloc web de Google Chrome Frame:

<body>
<script type="text/javascript"
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/chrome-frame/1/CFInstall.min.js"> </script>

<div id="placeholder"></div>

<script>
CFInstall.check({
node: "placeholder",
destination: "http://www.corretge.cat"
});
</script>
</body>


Podem veure aquest script en funcionament a http://domini.net/chrome

D'aquesta manera aconseguirem que el Microsoft Internet Explorer superi per primer cop el test de compatibilitat HTML i CSS Acid3. La versió 8 de l'Internet Explorer és la única que ha superat la versió 2 d'aquest test de compatibilitat HTML i CSS.

divendres, 12 de febrer del 2010

Taula de codis de tecles 5250

Els codis AID (attention indicator) identifiquen la tecla de funció que s'ha premut en una terminal 5250.

La tecla premuda la trobarem a la posició 369 de la INFDS de l'arxiu de pantalla que volem monitoritzar.

AID Codes
AID keyMnemonicAID Code
Cmd 1 - 12 (cmd 1=x'31', cmd12=x'3C')QSN_F1 - QSN_F12x'31' - x'3C'
Selector Light Pen Auto EnterQSN_SLPx'3F'
Forward Edge Trigger Auto EnterQSN_FETx'50'
PA1QSN_PA1x'6C'
PA2QSN_PA2x'6E'
PA3QSN_PA3x'6B'
Cmd 13 - 24 (cmd 13=x'B1', cmd24=x'BC')QSN_F13 - QSN_F24x'B1' - x'BC'
ClearQSN_CLEARx'BD'
Enter or Record AdvanceQSN_ENTERx'F1'
Help (not in error state)QSN_HELPx'F3'
Roll Down or Page UpQSN_ROLLDOWN or QSN_PAGEUPx'F4'
Roll Up or Page DownQSN_ROLLUP or QSN_PAGEDOWNx'F5'
PrintQSN_PRINTx'F6'
Record BackspaceQSN_RECBSx'F8'