dimecres, 27 de febrer de 2008

SoftCatalà presenta la traducció al català de l'OpenOffice.org 2.3.1

L'OpenOffice.org 2.3.1 és el paquet ofimàtic lliure i gratuït més complet que existeix actualment. Té tot el que es pot esperar d'un paquet ofimàtic i, a més a més, en català. Hi podreu crear documents dinàmics, analitzar dades, dissenyar presentacions atractives i realitzar dibuixos espectaculars.

 Use OpenOffice.orgL'OpenOffice.org 2.3.1 ha estat desenvolupat per la comunitat OpenOffice i es troba disponible per a sistemes Windows, GNU/Linux i Unix.

És el primer paquet ofimàtic que implementa l'estàndard OpenDocument Format, aprovat pel comitè internacional d'estàndards ISO/IEC. El format OpenDocument pot utilitzar-se amb qualsevol aplicació ofimàtica, sense por d'haver de dependre d'un proveïdor específic ni dels termes de llicència, amb la seguretat que els documents es podran llegir, editar i
imprimir en un futur.

El paquet ofimàtic incorpora un mòdul de base de dades (Base), per a complementar el processador de textos (Writer), el gestor de fulls de càlcul (Calc), el mòdul de presentacions (Impress) i l'eina de dibuix (Draw). Els usuaris, doncs, disposen de tots els recursos necessaris per a ser productius en un món modern. L'OpenOffice.org és lliure, això vol dir que ofereix la llibertat d'utilitzar, d'estudiar, de millorar i de compartir el programari.

En la versió 2.3, el Writer inclou la possibilitat d'exportar a MediaWiki i millores en el tractament de document en múltiples llengües. S'han incorporat també millores en la seguretat, usabilitat i
navegabilitat amb teclat.

La versió 2.3.1 elimina algunes vulnerabilitats de seguretat recentment identificades i que podrien arribar a comprometre la seguretat dels usuaris en obrir determinats document especialment preparats. Softcatalà recomana a tots els usuaris l'actualització a aquesta nova versió.

Descàrrega

Versió per a Windows
http://www.softcatala.org/prog126.htm

Versió per a GNU/Linux
(inclòs de sèrie a la majoria de distribucions)
http://user.services.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=16&t=68

Teniu més informació a la web del projecte de catalanització:
http://www.softcatala.org/wiki/OpenOffice.org

Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic relacionat amb Internet i les noves tecnologies, a partir de la traducció de programari lliure i de distribució gratuïta.

dimarts, 26 de febrer de 2008

Rebaixes en el registre de dominis .cat

La fundació domini.cat cel·lebra el segon any de dominis .cat rebaixant el preu d'alta de registre de domini un 25% passant de 75€ a 56.25€.

Aquesta rebaixa respon al creixement en el nombre de dominis .cat registrats acutalment, 27.500 que permet afrontar els costos de manteniment de la infraestructura.

Esperem que aquesta iniciativa s'estengui als preus de renovació (40€) anuals i es disminueixi la gran diferència que hi ha actualment respecte a la resta de dominis.

dimarts, 12 de febrer de 2008

Formularis electrònics amb Google Forms

Google ha alliberat una nova perspectiva als fulls de càlcul on-line que es disposen amb Google Docs i Net Access. Es tracta de la captació de dades via formulari electrònic o Google Forms.

Per a disposar d'aquesta perspectiva, crearem un full de càlcul i a les opcions de compartició indicarem que volem omplir-ho amb un formulari (to fill out a form) i iniciarem l'edició del formulari.
Indicarem un títol de formulari, una descripció i les preguntes a incloure en el formulari Google Form. Aquestes poden ser de tipus text, paràgraf, selecció, checkbox i llista.

Un cop creades totes les qüestions, procedirem a establir l'àmbit de publicació del Google Form pitjant el botó Next, choose recipients. Aquí podrem indicar un llistat de correus electrònics a qui enviar el formulari o crear un Live Form per als membres d'un App Group de Google o d'un domini Net Access.

A mode de demo hem creat aquest formulari Google Form sobre utilització dels productes de Corretgé.com.
Un dels aspectes més interesants és que el full de càlcul Google Docs amb el que hem iniciat el procés de creació del formulari, es converteix en un receptor de les dades d'aquests.
Estem davant un altre gran invent de l'anomenada Beta Company que darrerament apunta la seva estratègia a la captació i visualització de dades a travès d'InterNet accessibles amb l'standard Open Document Format. Una bona estratègia per a un futur millor.

dilluns, 4 de febrer de 2008

Templates a Zend Studio

L'IDE de Zend, el Zend Studio, ens permet la creació de Templates (plantilles) per agilitzar les tasques de programació més repetitives.

La filosofia de programació orientada a objectes ens diu que les propietats d'una classe no han de ser accessibles fora de la mateixa classe si no és amb la utilització de mètodes.

Així veiem que sempre que programem una classe tenim tres codificacions repetitives que tractarem amb les respectives plantilles.

Dins el Zend Studio anirem a Tools / Preferences / Temlates i afegirem (add) les tres codificacions PHP:

crtVAR
/**
* Declarem la propietat ${VARIABLE}
*
* @var string
*/
protected $${VARIABLE};


crtSET
/**
* Assignem un valor a $${VARIABLE}
*
* @param string $${VARIABLE}
*/
public function set_${VARIABLE}($${VARIABLE})
{
$this->${VARIABLE} = $${VARIABLE};
}


crtGET
/**
* Retornem el valor de $${VARIABLE}
*
* @return string
*/
public function get_${VARIABLE}()
{
return $this->${VARIABLE};
}


I observarem com de senzill és crear una classe PHP amb les propietats protegides i els mètodes per accedir a aquestes propietats.

dissabte, 2 de febrer de 2008

Google Chart API

Google va alliberar el desembre pasat la Google Chart API, eina amb la que podrem generar gràfics per al web sense haver de programar rés. En aquest exemple creem un gràfic amb les distribucions Linux més emprades pels usuaris de Facebook:

http://chart.apis.google.com/chart?
cht=p3
&chs=280x140
&chtt=Distribucions%20Linux
&chl=Ubuntu|Debian|Fedora|Kubuntu|Gentoo|OpenSUSE
&chd=t:50.78,18.09,9.68,7.76,7.11,6.58


Seguint les instruccions de la plana oficial Google Chart API veurem que no és gens difícil de fer funcionar.

Amb tot però, per aplicacions gràfiques més avançades, continuarem fent servir llibreries tant potents com JPGraph per a PHP.