dijous, 20 de maig de 2010

Google Wave al NetAccess

En Guillem, que gaudeix de les Google Apps amb el seu propi domini al tenir contractat un NetAccess amb Corretgé.com, ens ha informat de la possibilitat d'integrar Google Wave dins el NetAccess.El funcionament és idèntic al Wave, però amb l'avantatge de que l'adreça de wave i de correu electrònic és la mateixa i amb el mateix domini contractat al NetAccess.Si heu de contactar via wave amb qualsevol dels col·laboradors de Serveis Informàtics Corretgé.com, ho podeu fer a partir d'ara amb l'adreça corporativa nom@corretge.cat

Els clients de NetAccess actuals que vulguin tenir aquesta opció habilitada, ens ho poden sol·licitar, sense cap cost administratiu, a info@corretge.cat

divendres, 14 de maig de 2010

Permissos amb chmod i el modus octal

Per canviar permissos d'arxius en Linux emprem chmod i el tipus de permís que volem atorgar:

ugo/a -> per a user, group, other i all
rwxs -> per a read, write, execute i suid

També hi ha la manera octal de representació d'aquests permisos i s'empra sobretot en les màqueres de creació d'arxius en sistemes de fitxers externs i samba per exemple.

És el que es coneix com a sistema octal, el primer dígit de la dreta per a other, el segon per a group i el tercer per a user.

Cada xifra el que vol dir:

7 -> rwx read, write, execute (+rwx)
6 -> rw- read, write (-x+rw)
5 -> r-x read, execute (-w+rx)
4 -> r-- read (-wx+r)
3 -> -wx write, execute (-r+wx)
2 -> -w- write (-rx+w)
1 -> --x execute (-rw+x)
0 -> --- no permissions (-rwx)

dijous, 13 de maig de 2010

Ubuntu Enterprise Cloud

En aquest enllaç trobem un interessant article sobre com instal·lar un Ubuntu Enterprise Cloud.

MySQL ssh tunel

De vegades, ja sigui per seguretat o per necessitat de saltar-se proteccions d'accés a xarxa de servidors MySQL, necessitem accedir-hi al servidor a través d'un tunel assegurat amb ssh.

Seguin les passes indicades per Marion Bates a l'article MySQL ssh tunnel Quickstart crearem ràpidament una connexió per ssh cap a un servidor MySQL.

Només cal picar en una terminal:

ssh -L 3307:nom.servidor.mysql:3306 usuari@nom.servidor.ssh

Això obre un tunel a localhost:3307 que apunta al servidorMySQL:3306 via connexió ssh.
Hem indicat el port local 3307 pq a la màquina on fem això tenim un servidor MySQL de proves.

Si la màquina oberta a ssh és la mateixa que te el servidor MySQL, nom.servidor.mysql serà localhost.

Aquesta connexió la deixarem oberta, mentre estigui activa la terminal, estarà actiu el tunel.
Per a connectar-nos, obrim el MySQL QueryBrowser i indiquem host 127.0.0.1, port el 3307 i un usuari i contrasenya vàlid per a connectar-se a la base de dades MySQL.