divendres, 9 de juliol de 2010

EinesTIC per a Autònoms i micro-PiMES

El pla Pimestic ha alliberat EinesTIC és una acció que s’emmarca dins el pla PIMESTIC per oferir un conjunt d’eines informàtiques per cobrir les necessitats bàsiques informàtiques dels treballadors autònoms i les petites empreses i facilitar d’aquesta manera la introducció de les tecnologies de la informació i les comunicacions (les TIC) en la gestió d’aquests negocis.

Aquest conjunt d’aplicacions es troben integrades en un tauler de control, des del qual es pot accedir a qualsevol funcionalitat que es desitgi, i son les següents:
  • Una versió modificada d'Abanq, d'InfoSial, SL, http://abanq.org/. La crida a l'aplicació es fa des del tauler de control, que permet l'accés directe a les diferents funcionalitats (gestió de clients, proveïdors, agents comercials, pressupostos, comandes, albarans, factures i productes). També permet la impressió d'ofertes, comandes, albarans i factures amb les plantilles seleccionades en l'EinesTIC.
  • Una versió modificada de l'aplicació de punt de venda (TPV) OpenbravoPOS, d'Openbravo, SL,http://www.openbravo.com/. La variació es compon d'unes modificacions en el codi per permetre'n la integració amb l'aplicació de gestió, per a la sincronització de productes definits des del tauler de control i la sincronització de les factures generades des del TPV.
  • El producte OpenOffice, http://www.openoffice.org/, per a totes les funcionalitats d'ofimàtica (edició de textos,elaboració de presentacions, cartes, faxos...).
  • Un mòdul propi de generació de models d'Hisenda.
  • Gimp com a programa de retoc fotogràfic, http://www.gimp.org/
  • Firefox com a navegador web, http://www.mozilla.org/firefox/
  • Thunderbird com a gestor de correu electrònic, http://www.mozilla.org/thunderbird/
  • En les distribucions per a sistemes Windows, l'EinesTIC inclou l'aplicació PDFCreator per a la creació de PDF. Aquesta eina permet crear fitxers PDF des de qualsevol aplicació que pugui imprimir.
Serveis Informàtics Corretgé.com té àmplia experiència en aquests paquets. Si necessiteu assessorament especialitzat, poseu-vos en contacte amb Corretgé.com.

divendres, 2 de juliol de 2010

Comparativa velocitat gravació discs durs

En el següent experiment de Corretgé.com observem la gravació d'un arxiu d'1 MB sobre diferents suports i els temps obtinguts, en tots hem fet servir la instrucció dd:

dd if=/dev/zero of=/tmp/1gb.tmp bs=1M count=1

Obtenim la mitja de només 3 mostres, totes són similars:

En un SATA Western Digital Caviar Black normal i corrent en ASUS P5Q: 322 MB/s
En dos SATA Western Digital Caviar Black amb RAID-1 per placa ASUS P5Q: 525 MB/s
En unitat NFS sobre el servidor en RAID anterior a GigaBit: 60,1 MB/s
En disc virtual VMWare sobre servidor RAID anterior: 506 MB/s
En disc virtual XenServer sobre servidor amb discos SSD: 935 MB/s
En unitat NFS sobre el servidor XenServer anterior: 341 MB/s