divendres, 31 d’octubre de 2008

La comunitat catalana de l'Ubuntu presenta la traducció de l'Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex al català

Ja està disponible la versió 8.10 de l'Ubuntu en català, amb el sobrenom Intrepid Ibex. L'Ubuntu és un sistema operatiu basat en el nucli Linux i desenvolupat per la comunitat. Igualment adequat per a ordinadors portàtils, de sobretaula o servidors, inclou tot el programari necessari per al dia a dia amb l'ordinador, ja es tracti d'aplicacions de processament de textos, de correu electrònic, de navegació per Internet, o d'eines de programació o de gestió de servidors. La 8.10 és la novena versió de l'Ubuntu, la qual s'escau en el quart aniversari del primer llançament, el Warty Warthog 4.10.
En aquesta ocasió, com en edicions anteriors, pràcticament tot l'escriptori està traduït al català. També s'ha avançat molt en la catalanització de la documentació específica de l'Ubuntu, la qual es troba als voltants del 85 %.

Algunes de les novetats que es presenten són les següents:
  • Escriptori GNOME 2.24. L'Ubuntu inclou la darrera versió de l'escriptori GNOME, amb funcions interessants com ara la navegació amb pestanyes des del gestor de fitxers, o els controls nous de la pantalla, els quals faciliten la configuració de múltiples monitors.
  • Directori privat xifrat. Els usuaris podran crear fàcilment un directori secret xifrat dins la seva carpeta personal amb el paquet «ecryptfs-utils».
  • Servidor X.Org 7.4. També trobareu la darrera versió del servidor gràfic a l'Intrepid, la qual ofereix millor compatibilitat per a dispositius de connexió dinàmica, com ara tauletes gràfiques, ratolins i teclats. A més a més, a la majoria dels usuaris ja no els caldrà un fitxer /etc/X11/xorg.conf, i també s'hi ha desenvolupat un sistema de recuperació de fallades.
  • Millores en la connectivitat. El Network Manager 0.7 presenta novetats com ara la gestió global de connexions (amb la qual cosa ja no és necessari entrar a l'ordinador per a establir una connexió), la gestió de xarxes 3G (GSM/CDMA) i la gestió de múltiples dispositius actius a la vegada, entre moltes d'altres.
  • Sessió de convidat. Aquesta nova funció permetrà a qualsevol usuari deixar el seu ordinador a altres persones sense haver de patir per les seves dades personals. El convidat podrà entrar a l'ordinador amb un compte temporal sense contrasenya i amb privilegis restringits, de manera prou segura perquè es pugui deixar l'ordinador a algú altre, per exemple, per a llegir ràpidament el correu.
  • Creador de sistemes autònoms en memòries USB, amb el qual podreu portar una instal·lació de l'Ubuntu sempre amb vosaltres, amb la possibilitat de desar-ne les dades.

Per a obtenir informació més detallada sobre les novetats, consulteu les notícies de llançament de la versió per a ordinadors de sobretaula i de la versió per a servidors (en anglès), així com les notes de la versió.

Com de costum, la comunitat d'usuaris de l'Ubuntu en català ha organitzat diverses festes relacionades amb aquest llançament.

Si voleu participar en la traducció de l'Ubuntu al català, aneu a la pàgina de l'equip de traducció, on trobareu tota la informació necessària per a ajudar a traduir-lo a la vostra llengua.

Per a instal·lar l'Ubuntu, o bé provar-lo sense fer canvis al vostre ordinador, teniu dues opcions:
  • Baixar-vos la imatge de CD, amb la qual podreu iniciar la instal·lació o bé carregar el sistema sense instal·lar-lo per veure com funciona.
  • Instal·lar el WUBI, amb el qual podreu instal·lar i desinstal·lar l'Ubuntu de manera molt fàcil dins d'un sistema Windows. També el trobareu al CD d'instal·lació de l'Ubuntu, des d'on s'iniciarà automàticament en inserir el CD.

dijous, 30 d’octubre de 2008

Registrar un domini en deu pases

Aquest petit tutorial preten explicar com registrar un domini d'internet en 10 pases.

1.- Anar a http://domini.net/domini/
A la plana domini.net trobarem un formulari on indicar el domini que volem registrar i el tipus de domini .com, .org, .net, etc...
Premem el botó Search per iniciar la recerca per a comprovar que el domini és lliure per a registrar.
2.- Confirmació del nom de domini a registrar
Si el domini a registrar és disponible, trobarem una plana similar a aquesta. Podem registrar diferents tipus de domini d'una tacada o tansols el que volem. Premem el botó Continue per a continuar amb el registre del domini.


3.- Creació del perfil d'usuari registrador de dominis
Per a poder accedir en futures ocasions per a modificar dades del domini, cal tenir un compte a domini.net. Procedirem a la seva creació en aquest instant. Els camps amb asteriscs són obligatoris.
Un cop omplert el formulari premem el botó Continue.
4.- Confirmació de les dades
Aquest pas és per a confirmar les dades introduïdes. És important que siguin correctes, doncs seran les dades que es mostraran quan es consultin les dades públiques del domini amb un whois. Més endavant es poden canviar.


5.- Introducció del període de registre del domini.
En aquesta pantalla, per omissió es registren els dominis per 2 anys. Potser actualment, amb un canvi favorable de l'Euro versus el Dolar és interessant registrar uns quants anys.
A domini.net els preus són ajustats i força competitius, pel que no hi ha cap oferta per registrar molts anys de cop.
Indicarem que només volem registrar el domini. Si volguéssim contractar un espai web, o altres serveis, marcarem l'opció Customize my order.
Premem el botó Continue.

6.- Forma de pagament
Primer de tot certifiquem que el que estem comprant és el que volem:
- Nom del domini
- Duració del periode de registre
- Import total.
Triem una modalitat de pagament, Targeta de crèdit o compte PayPal.
Llegim els termes del contracte i marquem conforme ho hem fet ;-)
Premem el botó Checkout Now
07 - Creació del compte gestor de dominis .
Introduirem per una banda, a la columna de l'esquerra les dades del compte.
A la columna de la dreta, el Codi d'usuari amb el que ens volem registrar, la contrasenya, una pista sobre la contrasenya, un PIN per a trucades telefòniques i l'adreça de correu.
També informem si volem rebre propaganda i newsletters sobre el món dels dominis, així com ofertes diverses.

8.- Dades de facturació i VISA
Introduirem per una banda, a la columna de l'esquerra i central les dades de facturació.
A la columna de la dreta indiquem si el domini el registra un particular o una empresa, per temes fiscals i les dades de la nostra VISA.
Un cop premem el botó Checkout Now, es procedirà a carregar l'import a la targeta i el registre del domini ja serà un fet.


9.- Benvingut a domini.net
Es mostra un agraïment per la compra del domini i ens brinda l'opció d'imprimir la factura que ja hem rebut per correu electrònic i la possibilitat de loginejar-se per a gestionar el domini.


10.- Gestionar el domini
Un cop loginejats a domini.net ja podrem gestionar els nostres dominis, desde el menú Domain Names /Amb aquestes senzilles pases, ja podem gaudir del nostre domini pròpi, la nostra marca a InterNet.

Tenir un domini no vol dir tenir espai, correu i altres. Això s'ha de contractar apart.

Consulteu el paquet Net Access d'iniciació a InterNet per a Autònoms, Associacions i Pimes que per 35€ a l'any ens ofereix un espai fix a internet a modus de tarja de visita, correu, documents i agenda amb el domini desitjat. El paquet Net Access ja conté el registre del domini, una bona manera d'estalviarse aquestes 10 pases si no us veieu amb cor.

Recuperant informació de Google Calendar

Fa dies vam explicar que al calendari crtBK21 tenim definides com a entrades de dia complert en un calendari Google públic el codi de volum per a tenir un joc complert de còpies de seguretat.

Amb el ZendFramework GData Calendar, podem recuperar aquesta informació d'una manera senzilla i clara.

El següent script PHP recupera el volum que toca el dia d'avui:
/**
* Recuperem el nom del joc de còpies de seguretat que necessitem segon
*
* Normativa de Corretgé.com per a un sistema de Backup Universal de 21 jocs que ens garanteixen
* un marge de recuperació de dades suficient. Aquesta informació es recuperable per sistemes de
* backup automatitzats.
*
* A la tasca única del dia es recupera el nom del volum que s'ha de gestionar.
*
* 6 jocs diari (Dn) Tots els dies de la setmana a excepció de divendres. Complertes o incrementals.
* 3 jocs setmanals (Sn) Cada divendres amb un salt quan es fan 3. Complertes.
* 3 jocs quadri setmanals (Mn) Cada quatre setmanes. Complertes.
* 5 jocs bimensuals (Bn) El dimarts després del dia 14 dels mesos parells a excepció del desembre. Complertes + Sys
* 4 jocs anuals (An) El dimarts després del dia 14 de desembre. Complertes + Sys
*/


/**
* Recuperem funcions necessaries del Zend Framework
*/
require_once 'Zend/Loader.php';
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_Calendar');

/**
* per alguna raó, no funciona la recerca entre avui i avui, i s'ha
* de fer entre avui i demà.
*
* Com que aquest calendari només te entrades de tot el dia, no hem de patir
* doncs recuperarem només la primera.
*/
$dema = date('Y-m-d', mktime(0,0,0,date('m'), date('d')+1, date('Y')));
$avui = date('Y-m-d');


/**
* Instanciem un Google Calendar
*/
$gdata = new Zend_Gdata_Calendar();

/**
* Preparem la consulta a fer a Google Calendar sobre el calendari
* de còpies de seguretat públic crtBU21
*
* Indiquem que volem rebre els apunts entre avui i demà al tractarse d'events de tot un dia.
* Ordenem per títol pq només podran haver dos volums un mateix dia, A/D i B/D i d'aquesta
* manera mana l'anual (A) o la bimensual (B) per sobre de la diaria (D)
*/
$query = $gdata->newEventQuery();
$query->setUser('corretge.cat_pngb9sm4ui2f7vc9bk89kt20vs@group.calendar.google.com');
$query->setVisibility('public');
$query->setProjection('full');
$query->setOrderby('title');
$query->setStartMin($avui);
$query->setStartMax($dema);
$eventFeed = $gdata->getCalendarEventFeed($query);

/**
* imprimim el primer event
*/
$event = $eventFeed->current();
echo $event->title->text;

?>


Si l'hem de fer servir en els nostres scripts de backup, el podem recuperar de la següent manera:
#!/bin/bash
BCPDATA=`wget -q -O- http://pgmr6.corretge.cat/crtBK21`
echo Volum crtBK21 $BCPDATA

dimarts, 28 d’octubre de 2008

Logs en Google Docs

Els formularis de Google Docs són una gran eina que destaquen per la senzillesa amb la que es poden gestionar dades.

Generalment aquestes dades s'introdueixen per persones humanes des de formularis web o formularis mail. Amb la següent tècnica també podrem omplir formularis Googe Docs des de scripts PHP executats de manera planificada.

L'exemple que veurem és un script que s'executa cada dia a les 23:00 hores i recupera diferent informació sobre una adreça URL concreta, en el nostre cas http://corretge.cat/ , com per exemple el Google PageRank, les pàgines que enllaçen a la URL, el número de pàgines indexades per Google, el darrer cop que el robot de Google va passar per la URL i el temps que es triga en carregar la plana.

En primer lloc desde Google Docs, crearem un nou document de tipus formulari i afegirem aquests cinc camps.


Un cop desem el formulari, quan l'obrim ens fixarem en el paràmetre key que te, que és el que haurem d'enviar com a paràmetre a l'script que envia informació al formulari.

La funció és aquesta:
/**
* Enviem dades a una URL com si d'un formulari es tractès.
*
* @param string $doc
* @param array $aData
* @return string
*/
function enviaGoogleForm($doc, $aData)
{
/**
* formatem la url amb el codi de document que ens envien
* i preparem les variables de servidor i port
*/
$url = "http://spreadsheets.google.com/formResponse?key=" . $doc;
$server = "spreadsheets.google.com";
$port = 80;

/**
* formatem l'array associativa que ens arriba
* per a que es pugui enviar com a POST.
*/
$content = "";
foreach ($aData as $parm => $val) {
$content .= $parm . "=" . rawurlencode($val) . "&";
}
$content .= "foo=dummy";
$content_length = strlen($content);

/**
* Preparem la capçalera que s'enviarà com si fos un submit d'un formulari des d'un navegador
*/
$headers= "POST $url HTTP/1.0\r\nContent-type: application/x-www-form-urlencoded\r\nHost: $server\r\nContent-length: $content_length\r\n\r\n";

/**
* obrim el socket i enviem capçalera i contingut POST
*/
$fp = fsockopen($server, $port, $errno, $errstr);
if (!$fp) return false;
fputs($fp, $headers);
fputs($fp, $content);
/**
* recuperem la resposta
*/
$ret = "";
while (!feof($fp)) {
$ret.= fgets($fp, 1024);
}
/**
* tanquem el socket
*/
fclose($fp);

/**
* retornem el contingut
*/
return $ret;

}


Coneixerem els noms dels camps del formulari observant el codi HTML d'aquest. En aquest cas tots eren texts simples. Prepararem una array associativa on la clau és el nom del camp i el valor el que es vol enviar al formulari:


/**
* Preparem l'array associativa amb el número
* de camps del formulari.
*/
$aData = array ('entry.0.single' => $url,
'entry.1.single' => getpagerank($url),
'entry.2.single' => google_backlink($url),
'entry.3.single' => google_indexed($url),
'entry.4.single' => googlebot_lastaccess($url),
'entry.5.single' => myPing($url)
);

/**
* enviem el resultat al formulari Google.
*/

enviaGoogleForm($codi, $aData);El resultat el podeu veure en aquest full de proves, si tot va bé cada nit s'acutalitza automàticament:

diumenge, 26 d’octubre de 2008

Actualitzar data i hora amb servidor NTP

El canvi d'hora d'horari d'estiu a d'hivern, a part de ser un maldecap per a les persones, pot ser l'excusa ideal per a posar al dia l'hora dels sistemes.

Amb aquesta senzilla instrucció:
sudo ntpdate -u ptbtime2.ptb.de
aconseguim sincronitzar el rellotge del nostre servidor amb el rellotge atòmic de la Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

El protocol emprat és el Network Time Protocol o NTP.

El Network Time Protocol (NTP) és un protocol de sincronització de rellotges sobre una xarxa de dades de latència variable i mitjançant transmissió de paquets.

El protocol NTP utilitza el port 123 d'UDP com a capa de transport i està dissenyat especialment per resistir els efectes d'una latència variable.

NTP utilitza l'Algorisme de Marzullo, a partir de l'escala de temps UTC. NTPv4 pot mantenir la sincronització fins als centisegons (1/100s), sobre la xarxa pública d'Internet, i pot tenir una precisió de fins a 200 microsegons (1/5000 s).

NTP és un dels protocols més antics d'Internet que encara es mantenen operatius (des d'abans de 1985). NTP va ser disenyat originàriament per Dave Mills, de la Universitat de Delaware, qui encara encapçala el grup de manteniment amb diferents voluntaris.

El dimoni NTP es un procés d'usuari que s'executa constantment en una màquina que suporta el protocol NTP. Per aconseguir la màxima eficàcia d'aquest protocol és important tenir el bucle de fase tancat (en anglès, Phase-Locked Loop) del rellotge NTP estàndar implementant en el kernel del sistema operatiu, enlloc d'utilitzar només els events del dimoni NTP extern. Totes les versions recents dels sistemes Linux i Solaris ho porten implementat.

Les trames de 64 bits que utilitza NTP estan formades per una part de 32 bits que emmagatzema els segons i una altra part de 32 bits que emmagatzema les fraccions de segon. D'aquesta manera, NTP té una escala de temps de 232 segons (uns 136 anys), amb una resolució teòrica de 2−32 segons (0.233 nanosegons).

Els detalls pràctics del protocol NTP estan explicats a: RFC 778, RFC 891, RFC 956, RFC 958, i RFC 1305. (NTP no s'ha de confondre amb el protocol daytime (RFC 867) ni amb el protocol Time (RFC 868).) La versió d'NTP actual és la 4, tot i que, fins l'any 2005, només s'ha documentat fins la versió 3 dins dels RFC. El Grup de Treball sobre NTP de la IETF té com a objectiu estandaritzar el treball de la comunitat NTP des del RFC 1305.

Un protocol més senzill que NTP, que no necessita emmagatzemar la informació d'anteriors comunicacions és el Simple Network Time Protocol, o SNTP. Per a més informació, veure els RFC 1361, RFC 1769, i RFC 2030.

La pàgina més important d'informació relacionada amb la implementació del protocol NTP sobre diferents plataformes és NTP homepage. Existeixen altres empreses que ofereixen solucions per a servidors de temps, com ELPROMA,EndRun Technologies, Spectracom, Symmetricom, Meinberg i FEI-Zyfer.

dimecres, 22 d’octubre de 2008

Recuperant dades del AS/400 a l'OpenOffice

Un cop tenim configurat el driver ODBC per a connectar el client Linux amb el servidor AS/400, ja podem recuperar les dades per a les nostres aplicacions OpenOffice.

Primer de tot haurem de tenir instal·lat l'OpenOffice Database
sudo apt-get install openoffice.org-base

A la pantalla de benvinguda indiquem que volem connectar-nos amb una base de dades existent, triarem l'opció ODBC i farem Next >>>.

A la pantalla de connexió a una base de dades ODBC de l'OpenOffice Database, indicarem premerem el botó Browse i triarem la connexió que hem creat quan hem configurat l'ODBC i farem Next >>>.

A la pantalla d'autentificació indicarem el nom d'usuari amb el que ens connectarem i marcarem l'opció de que la contrasenya és obligatoria i farem Next >>>.

Finalment indicarem que volem registrar la base de dades a OpenOffice Database i que volem obrir-la per a edició prement el botó Finish.

Indiquem un nom tipus testODBC i ja accedim a la pantalla de gestió de l'OpenOffice Database.

Si pitjem l'apartat Tables, ens demanarà la contrasenya per a connectar-nos i podrem navegar per les dades.

L'aplicació OpenOffice Database és molt complerta i compta amb l'opció d'edició de formularis força competitiva i ràpida.

dimecres, 15 d’octubre de 2008

Estratègia Blogger

Estratègia Blogger és un nou producte de Serveis Informàtics Corretgé.com creat com a extensió del producte d'Iniciació a InterNet per a Autònoms, PIMEs i Associacions Net Access.

Estratègia Blogger ofereix un canal de notícies i un bon aparador dels productes i serveis que oferten Freelance, Petites i Mitjanes Empreses i Entitats.

Resulta força atractiu per a empreses i entitats que no necessitin un web de funcionalitat complexa i molt personalitzada, com les generades amb el gestor de continguts Ubiquatis, doncs en emprar la infraestuctura de Google Blogger, no existeixen més costos de manteniment que els de Net Access, 35€ anuals amb registre de domini inclòs.

Les limitacions en la funcionalitat i el disseny són recompensades per la gran facilitat amb la que s'introdueixen continguts, la sindicació de continguts i la gran visibilitat en la indexació al cercador Google, en hostatjar-se en infraestructura d'aquest.

També es pot adoptar com a complement del lloc web d'empresa i emprar-lo com a repositori de notícies, esdeveniments o trucs i tècniques dels productes i serveis ofertats, permetent una comunicació bidireccional amb la clientela, en poder permetre la inserció de comentaris als nostres articles.

L'Estratègia Blogger de Serveis Informàtics Corretgé.com la podreu trobar a http://bloc.corretge.cat

Més informació sobre Estratègia Blogger aquí.

dilluns, 13 d’octubre de 2008

Subversion 1.5.1 al repositori backport Hardy

La versió 1.5.1 del controlador de versions Subversion que va veure la llum a l'agost d'enguany, ja està disponible al repositori backport de la distribució Ubuntu Hardy 8.04.
Un dels motius per a fer el canvi és la incorporació 'de sèrie' de la connexió amb repositoris assegurats amb Secure Sockets Layer.

Com passa amb totes les versions x.1, és recomenable actualitzar-se.

Aquests repositoris backport duen forces novetats a costes de ser aplicacions no tant provades com els repositoris oficials i sense suport de l'equip de seguretat d'Ubuntu.

Per a activar aquest repositori editarem la configuració apt
sudo vi /etc/apt/sources.list
I descomentem esborrant la parrilla (#) a les línies deb que apuntin a aquest tipus de repositori
## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://ad.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://ad.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse


Actualitzarem la llista de paquets disponibles
sudo apt-get update
I instal·larem la versió 1.5.1 de Subversion fent
sudo apt-get upgrade subversion
Fent svn --version certificarem que estem actualitzats
svn --version
svn, version 1.5.1 (r32289)
compiled Oct 6 2008, 12:54:52

Copyright (C) 2000-2008 CollabNet.
Subversion is open source software, see http://subversion.tigris.org/
This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/).

The following repository access (RA) modules are available:

* ra_neon : Module for accessing a repository via WebDAV protocol using Neon.
- handles 'http' scheme
- handles 'https' scheme
* ra_svn : Module for accessing a repository using the svn network protocol.
- with Cyrus SASL authentication
- handles 'svn' scheme
* ra_local : Module for accessing a repository on local disk.
- handles 'file' scheme

dimecres, 8 d’octubre de 2008

Mono 2.0

Dilluns va veure la llum la versió 2.0 de Mono, la implementació Open Source del framework .NET per a Unix, Windows, MacOS i altres sistemes.

Aquesta versió suporta els compiladors C# 3.0, Visual Basic 8 i IL, a més a més d'IronPython i Phalanger (PHP en cònsola (CLI)) entre d'altres.

Més info al bloc de Miguel de Icaza.

Zend subcontracta el servei de notícies cap a empreses .NET

Sembla ser que Zend, la companyia creadora del nucli PHP actual i coneguda com The PHP Company, no coordina gaire bé les campanyes de marketing.

Al Zend Monthly Newsletter - October 2008 observem com la URL conté l'extensió ASPX, típica d'ASP.NET de Microsoft, un dels grans competidors de Zend.

http://app.news.zend.com/e/er.aspx?s=714&lid=586&elq=73DFF093316E4461895C768D98F5181DSembla ser que el servidor de notícies és hostatjat per l'empresa canadenca de Marketing OnLine Eloqua.

El departament de Marketing de Zend haurà de tenir més cura a l'hora de subcontractar serveis.

Disponible PHP Zend Core for i5/OS v 2.6

Nova versió de Zend Core per i5/OS (V 2.6) disponible per descarregar!

Zend Core per i5/OS 2.6 és un nucli PHP certificat que proporciona a les empreses amb AS/400 una solució per al desplegament de modernes aplicacions Web i Serveis Web emprant els recursos de l'IBM AS/400. Aquesta versió de Zend bàsic inclou noves extensions de PHP, Zend Framework 1.6 i la connectivitat nativa d'Zend Framework DB2/400.

Més informació sobre Zend Solucions per a AS/400
Descarregar Zend Core per i5/OS (V 2.6)

dijous, 2 d’octubre de 2008

Permisos en carpetes Apache i Linux en general

A Linux, per omissió, els arxius es poden assegurar a nivell d'usuari, de grup i/o de tothom, podent especificar si es tenen drets per a la lectura, l'escriptura/creació i/o el pas pel directori o l'execucció d'un programa. També existeix l'sticky bit que serveix per a indicar que es propagui el grup del directori pare i per a que només els propietaris dels arxius puguin canviar el nom o esborrar els arxius que pengin.

Amb la comanda ls -la obtindrem la informació sobre permisos dels arxius i directoris.
ls -la
total 20
drwxr-s--- 5 alexcor1 www-pgmr 4096 2008-10-02 08:57 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 2008-09-23 23:59 ..
drwxr-xr-x 5 alexcor1 alexcor1 4096 2008-10-02 08:40 default
drwxr-s--- 15 alexcor1 www-pgmr 4096 2008-09-17 09:15 NetStudio
drwxr-s--- 5 alexcor1 www-pgmr 4096 2008-09-24 13:49 vhosts


La primera posició és per a indicar el tipus d'element:
d = directori (mkdir)
- = arxiu
l = enllaç simbòlic (ln -s)
s = Unix domain socket (socketpair)
p = named pipe (mkfifo)
c = character device file
b = block device file


Segueixen tres blocs de tres lletres, el primer bloc per a permisos d'usuari, el segon per a permisos de grup i el tercer per a la resta. Aquestes lletres poden ser:
r = Lectura
w = Escriptura
x = Execucció
s = Sticky
- = Cap


Per assignar els permisos emprarem la comanda chmod amb els paràmetres (ugoa)(+-=)(rwxs) sent u per a establir permisos d'usuari, g de grup, o per a la resta i a per a tots tres. + per afegir, - per a rebocar i = per a establir. Per a dir que el propietari te permisos de lectura i escruptura, el grup només de lectura i la resta cap, executarem:
chmod u=rw arxiu
chmod g=r arxiu
chmod o= arxiu

Es podria fer tot d'una tocada amb chmod i un codi numèric que és la representació octal de cada un dels tres permisos possibles. Però és molt més agradable i entenedor treballar amb les lletres.

Després del digit, trobem el nome de l'usuari propietari de l'arxiu i el grup al que està assignat.

En un entorn de programació web, el que farem serà crear un grup anomenat www-pgmr al que pertanyeran els programadors i l'usuari que executa l'Apache.
addgroup www-pgmr
adduser alexcor1 www-pgmr
adduser www-data www-pgmr

Nota: Si els grups no es propaguen en els usuaris connectats actualment, cal reiniciar el sistema amb
sudo shutdown -r now

Indicarem que la carpeta /var/www tingui el grup www-pgmr i que aquest grup es propagui en els arxius que crearem activant l'Sticky byte.
chgrp -R www-pgmr /var/www
chmod g+s /var/www


Cal executar umask 27 o canviar-ho enlloc de 22 a /etc/profile o a ~/.profile amb el codi dels permisos en octal (27 = 000010111) per a que els nous arxius que creem tinguin el grup no tingui permisos d'escriptura i la resta d'usuaris no tinguin cap dret sobre els nous arxius.

Així si creem una carpeta i un arxiu
mkdir test
echo "User-agent: *" > test/robots.txt

Observarem que tant la carpeta com l'arxiu, s'han creat amb els permisos que volem:
ls -la test/
total 12
drwxr-s--- 2 alexcor1 www-pgmr 4096 2008-10-02 09:42 .
drwxr-s--- 6 alexcor1 www-pgmr 4096 2008-10-02 09:39 ..
-rw-r----- 1 alexcor1 www-pgmr 14 2008-10-02 09:42 robots.txt


Si necessitem operacions més complexes, llavors haurem de muntar la partició amb acl i emprar la comanda setfacl.