diumenge, 16 de novembre del 2008

Configurant reverse DNS

Dins un entorn de desenvolupament resulta necessari disposar d'un servidor de noms propi on poder especificar els noms per el que identificarem els servidors virtuals d'Apache.

En un ambient Linux pur, amb un senzill
sudo apt-get install bind9
i editant la zona de 'proves' ja en tindríem prou. Però en departaments de programació PHP on convieuen màquines Linux i Windows, és necessari habilitar la ressolució de noms a la inversa, o reverse DNS lookup.

En una xarxa 10.10.10.* editarem l'arxiu /etc/bind/named.conf.local i afegirem
zone "10.10.10.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/zones/rev.10.10.10.in-addr.arpa";
};


I si el servidor de noms és la màquina 10.10.10.17, l'arxiu /etc/bind/zones/rev.10.10.10.in-addr.arpa contindrà:
$TTL 38400
@ IN SOA ns1.corretge.ct. root.corretge.ct. (
2006081401;
28800;
604800;
604800;
86400 );

IN NS ns1.corretge.ct.
17 IN PTR corretge.ct.


Per a certificar que tot funciona correctament, des de qualsevol màquina de la xarxa farem:
nslookup 10.10.10.17
I ens retornarà:
Server: 10.10.10.17
Address: 10.10.10.17#53

17.10.10.10.in-addr.arpa name = corretge.ct.