dimarts, 30 de desembre del 2008

TinyUrl per a Net Access

Google Labs ha alliberat una utilitat força interessant: Un servei de redireccionament d'urls com el famòs TinyUrl.

Per exemple, la plana del Facebook de Corretgé.com és aquesta:

http://www.facebook.com/pages/Banolas-Spain/Serveis-Informatics-Corretgecom-SLU/33157464869?ref=ts

Doncs amb el servei Short Links de Google Labs en un domini amb Net Access, es pot convertir en una senzilla:

http://url.corretge.cat/facebook

Els clients de Net Access que desitgin habilitar aquest servei han de posar-se en contacte amb Corretgé.com per iniciar les gestions de configuració del paquet.

Un cop configurat, podran crear enllaços curts públics o privats per als usuaris de Net Access del domini en qüestió. Per accedir-hi, només caldrà anar a

http://url.elSeuDominiNetAccess.cat