dilluns, 26 de gener del 2009

Camps amb la data del sistema

A MySQL (provat amb versió 5.0.51) podem especificar com a valor per omissió d'un camp data/hora de tipus TIMESTAMP la data del sistema:

`datModif` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP


Si a més a més també volem tenir la data de modificació del registre, fariem:

`datModif` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP


Per a que adopti el valor per omissió, indicarem NULL com a valor a l'hora de fer l'INSERT.

La limitació de MySQL en MyISAM, almenys, és que només podem definir aquesta característica a un únic camp de la taula.