divendres, 20 de novembre del 2009

Salts de pàgina amb CSS

En una plana HTML, si volem un salt de pàgina en una posició concreta del document, afegirem l'estil CSS page-break-before:
h1 {
font-size: 3em;
page-break-before: always;
}

Aquest estil indica al navegador que quan s'imprimeixi la plana, sempre que trobi una capçalera principal H1, executi un salt de pàgina abans d'imprimir el contingut d'aquest.

Per sol·lucionar el problema de tenir la primera plana en blanc per un salt de pàgina provocat per la primera capçalera del document, emprarem la pseudo-classe :first-child
h1:first-child {
page-break-before: auto;
}


Establint el valor per omissió que te la propietat page-break-before per al primer element H1 del document.