dijous, 14 de gener del 2010

Comprimir arxius ZIP a l'AS/400

Per a comprimir en format ZIP un arxiu del sistema d'arxius IFS de l'AS/400 emprarem la instrucció JAR.

JAR és un format per a distribuir aplicacions java, agrupant classes de diferents arxius en un de sol. Amb el temps es va adoptar un mètode de compressió, el ZIP de Phil Katz, vet aquí perquè les dues primeres posicions dels arxius .ZIP comencen amb les inicials PK.

Per a procedir a comprimir en format ZIP, arrencarem una sessió de shell QSH de l'AS/400
STRQSH

I indicarem la instrucció
jar cfM arxiu.zip arxiu.cvs

Les opcions seran:
  • c Crear un JAR
  • f Crear-ho en un arxiu de disc
  • M No incloure el manifest java
path i nom de l'arxiu comprimit, indicar extensió .zip

path i nom de l'arxiu a comprimir.

I obtindrem un arxiu enzipat a la carpeta on ens trobem.

Si executem jar sense cap paràmetre, obtindrem una ajuda dels paràmetres que es poden emprar.

També es pot fer d'una tacada passant com a paràmetre de STRQSH la instrucció a executar.