divendres, 12 de febrer del 2010

Taula de codis de tecles 5250

Els codis AID (attention indicator) identifiquen la tecla de funció que s'ha premut en una terminal 5250.

La tecla premuda la trobarem a la posició 369 de la INFDS de l'arxiu de pantalla que volem monitoritzar.

AID Codes
AID keyMnemonicAID Code
Cmd 1 - 12 (cmd 1=x'31', cmd12=x'3C')QSN_F1 - QSN_F12x'31' - x'3C'
Selector Light Pen Auto EnterQSN_SLPx'3F'
Forward Edge Trigger Auto EnterQSN_FETx'50'
PA1QSN_PA1x'6C'
PA2QSN_PA2x'6E'
PA3QSN_PA3x'6B'
Cmd 13 - 24 (cmd 13=x'B1', cmd24=x'BC')QSN_F13 - QSN_F24x'B1' - x'BC'
ClearQSN_CLEARx'BD'
Enter or Record AdvanceQSN_ENTERx'F1'
Help (not in error state)QSN_HELPx'F3'
Roll Down or Page UpQSN_ROLLDOWN or QSN_PAGEUPx'F4'
Roll Up or Page DownQSN_ROLLUP or QSN_PAGEDOWNx'F5'
PrintQSN_PRINTx'F6'
Record BackspaceQSN_RECBSx'F8'