dissabte, 29 de gener del 2011

Instal·lant git al NetBeans

Per a habilitar el control de versions amb git al NetBeans, instal·larem el plugin d'Oracle nbgit que trobareu a http://code.google.com/p/nbgit/

La instal·lació és molt senzilla i trobarem la funcionalitat al menú del botó de la dreta, sota Control de versions: