dilluns, 7 de febrer del 2011

Comandes Subversion al Git

A Serveis Informàtics Corretgé.com SLU, per tal de poder oferir un millor servei als nostres clients i que els nostres col·laboradors treballin més eficaçment, estem migrant els repositoris de control de versions Subversion a Git.

En aquesta taula trobarem una 'equivalència' de les comandes Subversion al Git.


SubversionGit
svnadmin creategit init
svn checkoutgit clone
svn updategit pull
svn addgit add
svn commitgit add
git commit
svn statusgit status
svn switch <branch>git checkout <branch>
svn merge <branch>git merge <branch>
svn revert <file>git checkout <file>
svn commit <remote>git push
git push origin master