dimecres, 2 de novembre del 2011

Instal·lant una màquina blava - 3) IHS : IBM HTTP Server

Per tal de servir planes web i interpretar PHP al vol, instal·larem l'IHS, l'IBM HTTP Server, que és un Apache millorat i assegurat. Pel que es veu, no s'integra dins del WAS i cal instal·lar-ho separat. És a dir que si no tenim intenció de servir aplicacions Java, ens podem saltar el pas 1.

El descarregarem del web d'IBM: IBM HTTP Server i procedim a instal·lar-ho com indica el document Hosting PHP applications on the IBM HTTP Server (gràcies Francisco) :


tar -xvf ihs.7000.linux.ia32.tar /root
cd IHS


Copiem responsefile.txt a opcions.txt editem aquest darrer i acceptem la llicència i modifiquem altres valors per omissió i esborrem la secció de windows:

-OPT silentInstallLicenseAcceptance="true"
-OPT disableOSPrereqChecking="true"
-OPT installLocation="/opt/IBM/HTTPServer"
-OPT createAdminAuth="true"
-OPT adminAuthUser="ihsadmin"
-OPT adminAuthPassword="xxxx"
-OPT adminAuthPasswordConfirm="xxxx"
-OPT runSetupAdmin="true"
-OPT setupAdminUser="ihsadmin"
-OPT setupAdminGroup="www-data"
-OPT washostname="blue.corretge.ct"


I executem la instal·lació en mode silenci, doncs no tenim instal·lades les X al servidor:

java -cp `pwd`/setup.jar -Xms48m -Xmx384m run -options "opcions.txt" -silent


I a nosaltres ens ha cascat. Bé, el fet d'estar en una distribució no suportada per IBM deu haver generate els problemes, així que instal·larem un Apache, serà una màquina blava al 50%. A fi de comptes l'IHS s'arrenca amb la instrucció apachectl.


sudo apt-get install apache2 apache2-threaded-dev apache2-mpm-prefork apache2-utils


I obtenim fàcilment el It works! de la felicitat.

Més endavant ja enllaçarem WASCE amb Apache HTTP Server via mod_jk.