diumenge, 25 de novembre de 2007

Com fer log d'apt-get

Una manera de saber els paquets que hem instal·lat durant la vida d'un sistema és logejar apt-get, al ser aquesta comanda la via més pràctica d'instal·lar i actualitzar aplicacions en un sistema. És recomabable fer aquesta acció el primer cop que instal·lem un sistema, i així guardar tota la història al log. Per aconseguir un log d'apt-get seguirem aquestses pases:

Creant un nou local de syslog

Afegirem un nou aplicatiu que syslog captura editant /etc/syslog.conf
# 4 - apt-get
#
local4.* /var/log/crt.apt-get.log

I reiniciarem el dimoni dels logs
/etc/init.d/sysklogd restart

Creant un nou procès per a apt-get

Crearem un arxiu anomenat 01syslog a /etc/apt-get/apt-conf.d/ amb aquest contingut:
DPkg::Pre-Install-Pkgs {"/usr/local/bin/syslog-apt-get ";};

Nota: per a ubuntu 6.06 el trobareu a /etc/apt/apt-conf.d/

Fem Pre-Install pq segons expliquen en aquesta FAQ és qui du el nom del paquet.

Crearem un script /usr/local/bin/syslog-apt-get amb aquest contingut
#!/bin/bash
while read paket;
do logger -p local4.info ${paket#/var/cache/apt/archives/};
done


I fem que sigui executable
chmod gu+x /usr/local/bin/syslog-apt-get

I ja està operatiu, sempre més que afem apt-get install el que sigui, tindrem el log a /var/log/crt.apt-get.log per exemple, al fer
apt-get install build-essential

obtindrem:
Nov 25 12:11:11 rehman logger: libc6_2.3.6-0ubuntu20.5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: libc6-i686_2.3.6-0ubuntu20.5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: binutils_2.16.1cvs20060117-1ubuntu2.1_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: linux-kernel-headers_2.6.11.2-0ubuntu18_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: libc6-dev_2.3.6-0ubuntu20.5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: cpp-4.0_4.0.3-1ubuntu5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: cpp_4%3a4.0.3-1_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: gcc-4.0_4.0.3-1ubuntu5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: gcc_4%3a4.0.3-1_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: libstdc++6-4.0-dev_4.0.3-1ubuntu5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: g++-4.0_4.0.3-1ubuntu5_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: g++_4%3a4.0.3-1_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: make_3.80+3.81.b4-1_i386.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: dpkg-dev_1.13.11ubuntu7_all.deb
Nov 25 12:11:11 rehman logger: build-essential_11.1_i386.deb