dimarts, 27 de novembre del 2007

Google Docs en senzill

En aquest clip observareu una explicació planera de les possibilitats de Google Docs.

Tots els clients que contracten el producte Net Access disposen d'aquestes opcions accedint a http://docs.elseudomini.cat