dimecres, 16 de juliol del 2008

Comptar el número de línies d'un arxiu

Per a conèixer el número de línies que te un arxiu, emprarem la comanda wc, que imprimeix el número de línies, paraules i bytes d'un arxiu.

En el nostre cas emprarem l'opció -l per a comptar línies.

wc -l /etc/apache2/apache2.conf
395 /etc/apache2/apache2.conf


Si volem recuperar únicament el número de línies per a gestionar-ho des d'un script, emprarem una tècnica de força bruta:

cat /etc/apache2/apache2.conf | wc -l
395