dijous, 16 de juliol del 2009

Configurant un DHCP Server

Per norma general, els routers que ens instal·len els proveïdors d'InterNet ja duen un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) integrat. Generalment fan el que necessitem, però no sempre...

En aquest document tenim les pases per a la instal·lació d'un servidor DHCP:

Primer de tot instal·larem el paquet dhcp3-server
sudo apt-get install dhcp3-server

La inicialització del servidor petarà, doncs no hi ha definida cap interfície de xarxa associada.

Editem l'arxiu /etc/default/dhcp3-server i indiquem la interfície de xarxa que escoltarà les peticions:
INTERFACES="eth1"

Editem l'arxiu /etc/dhcp3/dhcpd.conf on configurem realment el servidor DHCP buscant les seccions:

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "elmeudomini.ct";
option domain-name-servers 80.58.61.250, 80.58.61.254;


El servidors de noms seran els que trobarem si fem cat /etc/resolv.conf en un ordinador correctament configurat dins la mateixa xarxa.

Els rangs d'IP són adaptables a cada xarxa:
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.128 192.168.1.192;
option domain-name-servers 80.58.61.250, 80.58.61.254;
option domain-name "elmeudomini.ct";
option routers 192.168.1.1;
option broadcast-address 192.168.1.255;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}


Si volem assignar una IP fixe a una tarja de xarxa en concret, crearem una entrada com aquesta, indicant la MAC Address de la tarja de xarxa i la IP que volem assignar, fora del rang automàtic.
# Fixed IP addresses can also be specified for hosts. These addresses
# should not also be listed as being available for dynamic assignment.
# Hosts for which fixed IP addresses have been specified can boot using
# BOOTP or DHCP. Hosts for which no fixed address is specified can only
# be booted with DHCP, unless there is an address range on the subnet
# to which a BOOTP client is connected which has the dynamic-bootp flag
# set.
host elmeuordinador {
hardware ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx;
fixed-address 192.168.1.33;
}


Iniciem el servei, i ja tindrem el servidor de DHCP instal·lat en un dels servidors Ubuntu de la nostra xarxa.

sudo /etc/init.d/dhcp3-server start