divendres, 2 de juliol del 2010

Comparativa velocitat gravació discs durs

En el següent experiment de Corretgé.com observem la gravació d'un arxiu d'1 MB sobre diferents suports i els temps obtinguts, en tots hem fet servir la instrucció dd:

dd if=/dev/zero of=/tmp/1gb.tmp bs=1M count=1

Obtenim la mitja de només 3 mostres, totes són similars:

En un SATA Western Digital Caviar Black normal i corrent en ASUS P5Q: 322 MB/s
En dos SATA Western Digital Caviar Black amb RAID-1 per placa ASUS P5Q: 525 MB/s
En unitat NFS sobre el servidor en RAID anterior a GigaBit: 60,1 MB/s
En disc virtual VMWare sobre servidor RAID anterior: 506 MB/s
En disc virtual XenServer sobre servidor amb discos SSD: 935 MB/s
En unitat NFS sobre el servidor XenServer anterior: 341 MB/s