divendres, 9 de juliol del 2010

EinesTIC per a Autònoms i micro-PiMES

El pla Pimestic ha alliberat EinesTIC és una acció que s’emmarca dins el pla PIMESTIC per oferir un conjunt d’eines informàtiques per cobrir les necessitats bàsiques informàtiques dels treballadors autònoms i les petites empreses i facilitar d’aquesta manera la introducció de les tecnologies de la informació i les comunicacions (les TIC) en la gestió d’aquests negocis.

Aquest conjunt d’aplicacions es troben integrades en un tauler de control, des del qual es pot accedir a qualsevol funcionalitat que es desitgi, i son les següents:
  • Una versió modificada d'Abanq, d'InfoSial, SL, http://abanq.org/. La crida a l'aplicació es fa des del tauler de control, que permet l'accés directe a les diferents funcionalitats (gestió de clients, proveïdors, agents comercials, pressupostos, comandes, albarans, factures i productes). També permet la impressió d'ofertes, comandes, albarans i factures amb les plantilles seleccionades en l'EinesTIC.
  • Una versió modificada de l'aplicació de punt de venda (TPV) OpenbravoPOS, d'Openbravo, SL,http://www.openbravo.com/. La variació es compon d'unes modificacions en el codi per permetre'n la integració amb l'aplicació de gestió, per a la sincronització de productes definits des del tauler de control i la sincronització de les factures generades des del TPV.
  • El producte OpenOffice, http://www.openoffice.org/, per a totes les funcionalitats d'ofimàtica (edició de textos,elaboració de presentacions, cartes, faxos...).
  • Un mòdul propi de generació de models d'Hisenda.
  • Gimp com a programa de retoc fotogràfic, http://www.gimp.org/
  • Firefox com a navegador web, http://www.mozilla.org/firefox/
  • Thunderbird com a gestor de correu electrònic, http://www.mozilla.org/thunderbird/
  • En les distribucions per a sistemes Windows, l'EinesTIC inclou l'aplicació PDFCreator per a la creació de PDF. Aquesta eina permet crear fitxers PDF des de qualsevol aplicació que pugui imprimir.
Serveis Informàtics Corretgé.com té àmplia experiència en aquests paquets. Si necessiteu assessorament especialitzat, poseu-vos en contacte amb Corretgé.com.