dissabte, 14 d’agost del 2010

Com fer un Upgrade d'Ubuntu Server 8.04 LTS a 10.04 LTS d'una tacada

Per actualitzar els servidors Ubuntu 8.04 LTS a la següent LTS, la 10.04 d'una tacada, hem de seguir aquestes pases amb la màquina dedicada per a nosaltres (cal reinicar diversos cops):

- Actualitzar el nostre sistema a la darrera versió de la seva release i reniciem per aplicar canvis en el kernel si hi son:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo shutdown -r now

Si normalment actualitzem el sistema, amb un cop n'hi haurà prou, si no, cal repetir aquest procediment fins assegurar-nos estar a la darrera versió.

- Instal·lem l'update manager core, si és que no el tenim ja:
sudo apt-get install update-manager-core
I ens assegurem que la configuració a l'arxiu /etc/update-manager/release-upgrades indica que únicament actualitzi a versions LTS:
Prompt=lts

- Iniciem la actualització
sudo do-release-upgrade --proposed
I seguim les instruccions de la pantalla