dilluns, 15 d’agost del 2011

baobab l'analitzador d'ocupació de disc gràfic

Si mai hem d'analitzar l'ocupació d'un disc, per a mostrar l'ocupació de les carpetes i subcarpetes, emprarem la comanda

sudo du --max-depth=1 -x /

Però si estem en un entorn gràfic, podem emprar la comanda baobab que fa el mateix que du, però amb capacitat de drill-down i molt còmoda d'emprar, tenim l'aplicació baobab, que pertany al paquet gnome-utils.