dimarts, 22 de gener del 2008

Alliberat Zend Studio for Eclipse

L'empresa Zend, creadora del nucli de PHP per a les versions 4, 5 i 6 anomenat Zend Engine, ha alliberat el Zend Studio for Eclipse, reforçant la implementació de PHP per a l'entorn de desenvolupament Eclipse més enllà de les PDT.
Zend Studio for Eclipse combina tecnologia de Zend Studio, l'actual IDE de Zend, i les PHP Development Tootls for Eclipse que es poden descarrergar des del mateix lloc de Zend.

La llicència d'aquest Zend Studio for Eclipse serà de pagament, i de moment sembla ser que mantindran les dues línies d'IDE, l'actual i pràctic Zend Studio i aquest nou Zend Studio for Eclipse. De moment sembla que només es pot adquirir si compres un Zend Studio o si ja el tens, si fas la renovació anual ara, segons un correu enviat per Zend aquesta tarda a tots els seus clients de Zend Studio.

Zend haurà de dotar al Zend Studio for Eclipse de característiques suculentes que faci que la gent opti per aquesta sol·lució de pagament enlloc de l'opció gratuïta PDT. En aquesta taula es troben les diferències en l'actualitat.

Amb tot però, es tracta d'una bona notícia per dos bandes, per una la comunitat PHP disposa d'un nou IDE integrat en el omnipresent ecosistema Eclipse, i per altra, la comunitat PHP s'ha beneficiat de la participació de Zend en el projecte EPL PDT.

La versió 1.0 del PDT funciona prou bé en entorns Linux i Mac OSX, entorns on fins ara els hem instal·lat i on estem pendents de passar-li un exàmen comparatiu amb altres entorns lliures.

Destaquem la versió per a iSeries, que ells anomenen com IBM i5, però els nostàlgics encara li diem AS/400. Sempre és agradable veure com hi ha empreses competitives que encara aposten per aquesta gran màquina.