dissabte, 26 de gener del 2008

L'altra fractura digital

La revista Spectrum d'aquest mes publica un breu article on apunta que la fractura digital no només succeeix en els països en desenvolupament sino en els mateixos USA.
Comenten que una de les excuses més comuns per a situar la mitjana de la velocitat de baixada en 8,86Mb és que la població està molt diseminada i és dificultòs fer arribar serveis de qualitat. Amb tot, Austràlia compta amb dificultats similars i te millor rati.

Preocumants són les xifres de l'estat espanyol que supera únicament a Grècia, Hongria, Bèlgica i Txèquia en el ranquing dels 20 estats amb millor velocitat de baixada.

Preocupant és el rati espanyol de baixada, amb competidors directes com l'estat francès o Portugal i més preocupant encara és la situació de la pujada de dades.

Actualment la banda ampla (2Mb de pujada i baixada mínims) està molt poc instaurada i a on arriba els preus són prohibitius. Farien bé de pendre nota les autoritats públiques en la matèria i sol·lucionar ASAP aquest dèficit que ens fa perdre competitivitat amb la resta de col·legues europeus.