dilluns, 24 de març del 2008

Alliberada la versió 1.1.2 d'UniConvertor

Avui ha estat alliberada la versió 1.1.2 de la fantàstica eina UniConvertor

uniconv --help

UniConvertor 1.1.2

USAGE: uniconv [INPUT FILE] [OUTPUT FILE]

Converts one vector graphics format to another using sK1 engine.
sK1 Team (http://sk1project.org), copyright (C) 2007,2008 by Igor E. Novikov

Allowed input formats:
AI - Adobe Illustrator files (postscript based)
CDR - CorelDRAW Graphics files (7-X3,X4 versions)
CDT - CorelDRAW templates files (7-X3 versions)
CCX - Corel Compressed Exchange files
CMX - Corel Presentation Exchange files (CMX1 format)
SVG - Scalable Vector Graphics files
FIG - XFig files
CGM - Computer Graphics Metafile files
AFF - Draw files
WMF - Windows Metafile files
SK - Sketch/Skencil files
SK1 - sK1 vector graphics files

Allowed output formats:
AI - Adobe Illustrator files (postscript based)
SVG - Scalable Vector Graphics files
CGM - Computer Graphics Metafile files
WMF - Windows Metafile files
SK - Sketch/Skencil files
SK1 - sK1 vector graphics files

Example: uniconv drawing.cdr drawing.svg


Aquesta eina permet la conversió d'arxius en formats propietaris a l'standard obert SVG.

Encara no funciona amb el 100% dels arxius CorelDraw, però resulta interesant veure com evoluciona i poser recuperar feina feta antigament amb programari propietari.