dimarts, 6 de maig de 2008

Instal·lant VMWare Server a Ubuntu 7.10

El lider del sector de la virtualització, VMWare ja fa temps que va alliberar gratuïtament la versió Server per a l'execucció de màquines virtuals. Amb aquesta petita how-to explicarem els procediments a realitzar per a la seva instal·lació en un Ubuntu Desktop 7.10.

Prepararem la màquina amb xinetd i els headers del kernel de la versió que tenim actualment. Cada cop que canviem de kernel, ho reinstal·larem i executarem l'script d'adaptació de VMWare.
apt-get install xinetd
apt-get install linux-headers-`uname -r`

És possible que sigui necessari també les build-essential, però aquest paquet és recomenable tenir-ho instal·lat de principi.

Per a Ubuntu Hardy 8.04 seguir aquestes instruccions.

Obtindrem del web oficial VMWare el número de sèrie a emprar i el paquet pròpiament VMware Server for Linux. TAR Binary.

Certifiquem que el que ens hem descarregat és el que ens ofereix la plana de VMWare amb el md5sum dins la carpeta on ens hem descarregat l'arxiu:
md5sum VMware-server-1.0.5-80187.tar.gz
161dcbe5af9bbd9834a86bf7c599903e VMware-server-1.0.5-80187.tar.gz


Prodecim a descomprimir l'arxiu
tar -vxzf VMware-server-1.0.5-80187.tar.gz

Accedim a la carpeta que ens ha creat i executem la instal·lació deixant totes les opcions per defecte. Al final ens demanarà el número de sèrie que ens han donat al registrar-nos:
cd vmware-server-distrib/
./vmware-install.pl


Per arrencar el VMWare Server, anirem al menú Aplicacions / Eines del sistema / VMWare Server Console i indicarem que volem connectar a localhost, i ja podrem crear les màquines de proves que necessitem.