dimecres, 21 de maig del 2008

Sol·lucionant Hi ha un script que no respon

Amb la generalització d'aplicacions que emprin la filosofia AJAX, cada cop es carrega més la part del client amb lògica de programació. Quan el temps de procés és bastant significatiu, el Firefox mostra una alarma que ens permetria aturar un blucle infinit que ens consumís tots els recursos del sistema. L'alarma en qüestió diu:
Avís: hi ha un script que no respon
Un script d'aquesta pàgina està ocupat, o pot haver deixat de responde. Podeu aturar-lo, obrir-lo en el depurador, o deixar que continuï.

Si tenim confiança en el proveïdor de l'script, i sabem que no estem executant codi maliciós, indicarem que continui l'execucció i tot tornarà a la normalitat.

Si aquest avís resulta molest, podem canviar la configuració del Firefox per a que permeti estar-se més temps executant JavaScript.

A la barra de navegació introduïrem
about:config
i accedirem a la configuració del Firefox o del seu germà per a Ubuntu el Swiftweasel.

Cercarem la preferència
dom.max_script_run_time
al camp filtre i l'ampliarem a 30 pitjant el botó de la dreta i el menú Modificar.