dijous, 29 de maig de 2008

Convertint arxius EBCDIC a ASCII

La codificació dels arxius a l'AS/400 és l'EBCDIC, codificació adaptada per IBM de les targetes perforades allà els anys 1960.

Quan ens descarreguem un arxiu enzipat amb jar de la ifs, per exemple, el contingut dels seus membres són en aquest format.

Per a convertir un arxiu EBCDIC a ASCII només caldrà emprar la instrucció dd:
dd -if=TSTEBCDIC.MBR -of=TSTASCII.MBR conv=ascii
I amb aquesta senzilla instrucció aconseguirem la conversió.

Per a fer la conversió d'ASCII a EBCDIC farem:
dd -if=TSTASCII.MBR -of=TSTEBCDIC.MBR conv=ebcdic

A continuació la taula de conversió d'ASCII a EBCDIC emprada per dd: