divendres, 27 de juny del 2008

ZAJAJ (ZendFramework Asynchronous JavaScript And JSON)

ZAJAJ és una adaptació de la gran biblioteca PAJAX que simplifica radicalment la utilització de mètodes de classes PHP des de JavaScript.

ZAJAJ estableix una comunicació entre el client i el servidor emprant la notació JSON que simplifica i agilitza la gestió de dades, en substitució de la comunicació via XML. És per aquesta raó que aquesta biblioteca es diu ZAJAJ enlloc de ZAJAX.

Per a gestionar JSON al servidor, emprarem el Zend Framework

La filosofia AJAX emprada es descriu en aquest flux:

Per a descarregar-vos aquesta biblioteca, només cal que us connecteu al repositori Subversion:
svn checkout http://zajaj.googlecode.com/svn/trunk/ zajaj

Trobareu una explicació de la demo en aquest enllaç wiki.

Està llicenciada sota GNU GPL v3.

De moment està en fase experimental, versió 0.3, si trobeu errors agraeïriem que els reportèssiu el més explicitament possible a aquest lloc.