dimarts, 17 de febrer del 2009

BackUp MySQL registre a registre

Per omissió mysqldump genera un únic INSERT amb tots els registres de la taula. Això és interessant si el que necessitem és optimitzar el procés de backup i restore, però ens limita les opcions de depuració.

Per a obtenir un backup d'una base de dades MySQL amb un INSERT per cada registre, afegirem l'opció
--skip-extended-insert
I amb un KDiff o qualsevol altre comparador d'arxius, podrem depurar els canvis en una base de dades registre a registre.