diumenge, 22 de febrer del 2009

Comptador de línies de codi

La utilitat sloccount ens permet conèixer l'envergadura d'un projecte en quant a línies de programacio, costos de programació, temps de programació, etc... sobre un projecte ja existent.

Es tracta d'una bona mètrica per a quantificar la nostra contribució a la comunitat Open Source.

L'instal·lem fent
sudo apt-get install sloccount

I s'executa passant com a paràmetre la carpeta a analitzar, en aquest cas el projecte crtphpfwk:
sloccount crtphpfwk
Creating filelist for crtml
Creating filelist for exports
Creating filelist for lab
Creating filelist for pgmrtools
Categorizing files.
Finding a working MD5 command....
Found a working MD5 command.
Computing results.

SLOC Directory SLOC-by-Language (Sorted)
1870 crtml php=1870
483 exports php=483
59 lab php=59
53 pgmrtools php=53


Totals grouped by language (dominant language first):
php: 2465 (100.00%)

Total Physical Source Lines of Code (SLOC) = 2,465
Development Effort Estimate, Person-Years (Person-Months) = 0.52 (6.19)
(Basic COCOMO model, Person-Months = 2.4 * (KSLOC**1.05))
Schedule Estimate, Years (Months) = 0.42 (5.00)
(Basic COCOMO model, Months = 2.5 * (person-months**0.38))
Estimated Average Number of Developers (Effort/Schedule) = 1.24
Total Estimated Cost to Develop = $ 69,671
(average salary = $56,286/year, overhead = 2.40).

SLOCCount, Copyright (C) 2001-2004 David A. Wheeler
SLOCCount is Open Source Software/Free Software, licensed under the GNU GPL.
SLOCCount comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions as specified by the GNU GPL license;
see the documentation for details.
Please credit this data as "generated using David A. Wheeler's 'SLOCCount'."


Com totes les mètriques, no s'han de sacralitzar, però almenys serveixen per a tenir una noció de la grandaria d'un projecte.