dijous, 6 d’agost del 2009

Habilitant compressió GZip per a arxius servits per l'Apache

Seguint les recomanacions de Google per a la millora de la velocitat de càrrega de les planes, habilitarem al nostre servidor l'opció de compressió d'arxius amb el mod_deflate.

sudo a2enmod deflate

i editarem l'arxiu /etc/apache2/mods-available/deflate.conf per afegir els arxius JavaScript i CSS:

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css text/javascript application/x-javascript
</IfModule>


Reiniciem l'Apache i ja ho tindrem activat: