dimarts, 12 de febrer del 2008

Formularis electrònics amb Google Forms

Google ha alliberat una nova perspectiva als fulls de càlcul on-line que es disposen amb Google Docs i Net Access. Es tracta de la captació de dades via formulari electrònic o Google Forms.

Per a disposar d'aquesta perspectiva, crearem un full de càlcul i a les opcions de compartició indicarem que volem omplir-ho amb un formulari (to fill out a form) i iniciarem l'edició del formulari.
Indicarem un títol de formulari, una descripció i les preguntes a incloure en el formulari Google Form. Aquestes poden ser de tipus text, paràgraf, selecció, checkbox i llista.

Un cop creades totes les qüestions, procedirem a establir l'àmbit de publicació del Google Form pitjant el botó Next, choose recipients. Aquí podrem indicar un llistat de correus electrònics a qui enviar el formulari o crear un Live Form per als membres d'un App Group de Google o d'un domini Net Access.

A mode de demo hem creat aquest formulari Google Form sobre utilització dels productes de Corretgé.com.
Un dels aspectes més interesants és que el full de càlcul Google Docs amb el que hem iniciat el procés de creació del formulari, es converteix en un receptor de les dades d'aquests.
Estem davant un altre gran invent de l'anomenada Beta Company que darrerament apunta la seva estratègia a la captació i visualització de dades a travès d'InterNet accessibles amb l'standard Open Document Format. Una bona estratègia per a un futur millor.