dissabte, 4 d’abril del 2009

Recerques a Google sobre AS/400, iSeries, i5 i Power6

La nefasta política de marketing d'IBM per a l'AS/400 canviant-li de nom cada quatre anys te la seva repercussió a InterNet, els usuaris quan cerquem continguts no sabem com fer-ho si per AS/400, iSeries, i5 o Power System o Power6.

Fent servir l'eina Google Insights podem veure com actua la població a l'hora de buscar informació sobre aquest sistema.


Observem que majoritariament s'empra el terme iSeries. A Corretgé.com també el feiem servir, però després del darrer canvi de nom, vam optar per emprar el clàssic AS/400. De fet a les estadístiques del Google Insights es detecta un repunt el darrer mes de les recerques per AS/400.

Google Insights mostra una comparativa entre mots cercats, sent 100 el cop que es va consultar més una de les paraules comparades. En base a aquesta dada, calcula la resta de proporcionalitats.

No hem fet la recerca per Power System, i si per Power6 doncs l'interpretava com un sistema d'alimentació elèctric :-)