dimecres, 15 d’abril del 2009

Instal·lant Nagios a Ubuntu Hardy

Per a instal·lar el monitoritzador de serveis i servidors nagios a una Ubuntu Hardy, farem el següent:
sudo apt-get install nagios2
De moment deixarem l'autorització bàsica creant un usuari nagiosadmin i guest:
sudo htpasswd -c /etc/nagios2/htpasswd.users nagiosadmin
sudo htpasswd /etc/nagios2/htpasswd.users guest

Definim un contacte on rebre els correus d'avís d'incidència

sudo vi /etc/nagios2/conf.d/contacts_nagios2.cfg

define contact{
contact_name alex
alias corretge
service_notification_period 24x7
host_notification_period 24x7
service_notification_options w,u,c,r
host_notification_options d,r
service_notification_commands notify-by-email
host_notification_commands host-notify-by-email
email alex@corretge.cat
}

define contactgroup{
contactgroup_name admins
alias Nagios Administrators
members root, alex
}

I afegim un host a monitoritzar a part del localhost i el router que ens configura per omissió copiant la configuració base del gateway:

sudo cp /etc/nagios2/conf.d/host-gateway_nagios2.cfg /etc/nagios2/conf.d/host-titani.cfg
sudo vi /etc/nagios2/conf.d/host-corretge-cat.cfg

define host {
host_name titani
alias titani Web Server
address 10.10.10.22
use generic-host
}

Afegim aquest host al grup d'HTTP Servers
sudo vi hostgroups_nagios2.cfg

# A list of your web servers
define hostgroup {
hostgroup_name http-servers
alias HTTP servers
members localhost,corretge.cat,titani
}