dimarts, 30 de juny del 2009

Alliberada la versió 5.3.0 de PHP

Finalment ha arribat la 5.3 de PHP! Hi havia rumors de que es podria aplaçar l'entrega al setembre, però finalment l'equip de desenvolupadors de PHP ha complert i l'ha alliberat a finals de juny, data en que es finalitzava la creació de tests del Quality Assurance Team.

Les característiques més destacables són:
  • Suport per a namescpaces. Això ens evitarà col·lisions de nomenclatura de classes i una millor organització de l'ambit de cada classe i les variables globals.
  • Funcions lambda.
  • Millores en el rendiment i la gestió de memòria.
  • Suport experimental per a Windows X64. Cada cop hi ha més empreses que empren PHP en entorns Windows, i PHP no pot dar l'esquena a aquesta realitat.
  • I moltes altres.
En aquest enllaç trobarem la llista d'incompatibilitats amb les versions anteriors, poques, però cal tenir-les en compte abans de fer la migració.

Ara falta esperar quant de temps trigarà Ubuntu en certificar aquesta versió i incloure-la a la paqueteria.