dimarts, 22 d’abril del 2008

Configurant Zend Studio per a Subversion SSL

Per a completar el projecte de control de versions per a l'estació de treball Ubuntu, només caldrà indicar al Zend Studio que ha d'emprar una versió de Subversion que suporti SSL.

Anirem a Tools/Preferences/Source Control i indicarem la ruta per a subversion de la nostra distribució, generalment /usr/bin/svn:
I ja podrem fer servir el nostre IDE PHP preferit, el Zend Studio , amb control de versions sobre SSL :-)