dilluns, 14 d’abril del 2008

Instal·lant el Zend Framework

Zend ha alliberat la versió 1.5 del seu FrameWork, un conjunt de classes per a facilitar i harmonitzar les tasques més freqüents en les fases de desenvolupament.

Estem convençuts de que trigarem poc temps en veure aquest FrameWork com una part vital en el procés de supremacia PHP en els servidors d'aplicacions web 2.0.

Instal·lació
Per instal·lar el Zend Framework emprarem el repositor Subversions de Zend, per així restar actualitzats regularment amb uns mínims costos de manteniment. Si no tenim el Subversion instal·lat, executarem:
apt-get install subversion
I un cop fet això, en una carpeta accessible per l'usuari que executa Apache però inaccessible per cap configuració de VirtualServers, en el nostre cas /var/www/NetStudio executarem:
svn checkout http://framework.zend.com/svn/framework/standard/trunk ZendFramework

Després d'uns minuts de descàrrega ja el tindrem al nostre servidor. Ara cal notificar als scripts que poden accedir-hi modificant la clausula include_path del php.ini:
vim /etc/php5/apache2/php.ini
indicant-hi en el nostre cas:
include_path = ".:/var/www/NetStudio/ZendFramework/library"
Un cop fet això, rebotarem l'Apache amb
/etc/init.d/apache2 restart

Amb aquest senzill script de prova, certificarem que la instal·lació ha estat un èxit:
<?php

require_once 'Zend/Http/Client.php';

// Recuperem corretge.com:
$client = new Zend_Http_Client('http://bloc.corretge.cat');
$resposta = $client->request();

echo '<pre>';
var_dump($resposta);
echo '</pre>';
?>


Si obteniu alguna cosa similar a la imatge de sota, vol dir que ja està operatiu el Zend Framework, a disfruta-ho!Podeu enviar els vostres dubtes o consultes al fòrum CCCPHP.

Guia de referència per a programadors del Zend Framework.