dimarts, 15 d’abril del 2008

Creant un repositori Subversion (I)

Amb aquest mini-HowTo explicarem com crear un repositori sotmés al control de versions de Subversion.
cd /var/svn
svnadmin create nourepo


I ara procedirem a crear una estructura bàsica segons els compendis actuals:
cd /tmp
svn co file:///var/svn/nourepo
cd nourepo
svn mkdir tags branches trunk
svn ci -m "Estructura inicial"


En cas de que s'hagi triat accedir-hi via Apache, el que farem primer de tot serà atorgar permisos al repositori creat:
chown -R www-data:www-data nourepo/
chmod g+rws nourepo/


I crearem l'estructura bàsica d'aquesta altra manera:
cd /tmp
svn co https://pgmr0.corretge.ct/svn/nourepo
cd nourepo
svn mkdir tags branches trunk
svn ci -m "Estructura inicial"