dimecres, 8 d’octubre del 2008

Disponible PHP Zend Core for i5/OS v 2.6

Nova versió de Zend Core per i5/OS (V 2.6) disponible per descarregar!

Zend Core per i5/OS 2.6 és un nucli PHP certificat que proporciona a les empreses amb AS/400 una solució per al desplegament de modernes aplicacions Web i Serveis Web emprant els recursos de l'IBM AS/400. Aquesta versió de Zend bàsic inclou noves extensions de PHP, Zend Framework 1.6 i la connectivitat nativa d'Zend Framework DB2/400.

Més informació sobre Zend Solucions per a AS/400
Descarregar Zend Core per i5/OS (V 2.6)