dilluns, 13 d’octubre del 2008

Subversion 1.5.1 al repositori backport Hardy

La versió 1.5.1 del controlador de versions Subversion que va veure la llum a l'agost d'enguany, ja està disponible al repositori backport de la distribució Ubuntu Hardy 8.04.
Un dels motius per a fer el canvi és la incorporació 'de sèrie' de la connexió amb repositoris assegurats amb Secure Sockets Layer.

Com passa amb totes les versions x.1, és recomenable actualitzar-se.

Aquests repositoris backport duen forces novetats a costes de ser aplicacions no tant provades com els repositoris oficials i sense suport de l'equip de seguretat d'Ubuntu.

Per a activar aquest repositori editarem la configuració apt
sudo vi /etc/apt/sources.list
I descomentem esborrant la parrilla (#) a les línies deb que apuntin a aquest tipus de repositori
## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://ad.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://ad.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse


Actualitzarem la llista de paquets disponibles
sudo apt-get update
I instal·larem la versió 1.5.1 de Subversion fent
sudo apt-get upgrade subversion
Fent svn --version certificarem que estem actualitzats
svn --version
svn, version 1.5.1 (r32289)
compiled Oct 6 2008, 12:54:52

Copyright (C) 2000-2008 CollabNet.
Subversion is open source software, see http://subversion.tigris.org/
This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/).

The following repository access (RA) modules are available:

* ra_neon : Module for accessing a repository via WebDAV protocol using Neon.
- handles 'http' scheme
- handles 'https' scheme
* ra_svn : Module for accessing a repository using the svn network protocol.
- with Cyrus SASL authentication
- handles 'svn' scheme
* ra_local : Module for accessing a repository on local disk.
- handles 'file' scheme